Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ZKUŠEBNÍ ŘÁDY
Svazu záchranných brigád kynologů České Republiky

ZZZ zkouška záchranářské způsobilosti

Jedná se o prvotní přezkoušení psa, při němž se celkově posuzují jeho schopnosti v závislosti na možném budoucím využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Tato zkouška je určena pro čekatele členství ve Svazu záchranných brigád, proto je nazývána vstupní zkouškou a nastupující psovodi zpravidla dosud nejsou členy SZBK.
ZZP zkouška záchranných prací 1.-3. stupeň

Nejzákladnější směr výcviku záchranných psů je přezkušován ve třech obtížnostních stupních od prvního k nejvyššímu třetímu. Podle požadavků ZZP3 je konáno i mistrovství ČR. V metodických stupních řeší pes v prvním stupni klasické spodní úkryty zavalených živých osob, ve druhém stupni prokazuje schopnost pracovat v podstatně ztížených podmínkách (potmě, v dýmu, v částečně zatopených lokalitách apod.). Ve vrcholném třetím stupni řeší nejen nejobtížnější úkryty osob ve výškách do tří metrů, ale vyhledává již i neživé osoby (vzorky mrtvého pachu). Zkoušky jsou doplněny i disciplínami poslušnosti ZZP 1-3.
ZLP zkouška lavinových prací 1.-3. stupeň

Obdoba záchranných prací v zimní modifikaci prováděná opět ve třech obtížnostních stupních. Psovod zde pochopitelně pracuje na lyžích, takže souhra ve dvojici se psem je zde výrazně obtížnější. Jednotlivé stupně zkoušek jsou opět rozlišeny nejen co do předkládaných úkolů, ale především musí být výrazně rozlišeny náročností použitého terénu. Ke zkouškám patří i disciplínami poslušnosti ZLP .
ZVP zkouška vodních prací 1.-3. stupeň

Dosud nejmladší výcvikový směr záchranných prací se co do způsobu prováděné činnosti od předcházejícíh výrazně odlišuje. Při vyhledávání utonulých osob leží pes se psovodem na přídi člunu a čicháním po vodní hladině lokalizuje přítomnost utonulé osoby zaštěkáním v místě identifikace nejsilnějšího pachu. Třetí stupeň zkoušky již vyžaduje naprosto samostatnou práci psa. Ke zkouškám patří i cviky poslušnosti ZVP.
ZZP-N noční zkouška záchranných prací

Zkouška prověřuje vycvičenost psa při práci ve výrazně ztíženém prostředí naprosté tmy, střídající se s místy ostře nasvícenými silnými reflektory. Psovod pracuje naprosto sám a nálezy oznamuje do základny vysílačkou.
ZLP-N noční zkouška lavinových prací

Náročné požadavky lavinového vyhledávání jsou umocněny nevlídným prostředím mrazivých zimních nocí. Bez použití světel pracuje opět psovod na lyžích ve sněhové pláni naprosto osamoceně. Terén musí co nejvíce připomínat lavinové pole (vývraty, balvany, rokle apod.) s dostatečně hlubokou sněhovou pokrývkou.
ZVP-N noční zkouška vodních prací

Vyhledávání neživých osob ve vodním prostředí bez použití silných reflektorů patří v záchranářských disciplinách k těm nejobtížnějším. Pro mnohé lidi ani představa nočního vytrvalostního plavání ve dvojici se psem nepatří k těm nejlákavějším.
ZTV zkouška terénního vyhledávání

Zkouška terénního vyhledávání je prvním prubířským kamenem pro kvalifikaci psovoda do pohotovostní jednotky regionu. Provádí se v naprosto neprostupných přírodních terénech, kde se člověk jen velmi obtížně prodírá vpřed a kde je vyhledání pohřešované osoby bez psa naprosto nemyslitelné.
ZZS zkouška záchranného stopování

Tato zkouška prověřuje schopnost psa najít pohřešovanou osobu naprosto odlišným způsobem než v předešlých zkouškách. Jedná se o nalezení osob po sledování tras jejich postupu terénem, bez použití tzv. revírování, tedy plánovitého pročesávání vymezeného terénu. Než se však pes dostane k osobě, ležící na konci takové stopy, musí samozřejmě řešit několik velmi obtížných prvků (zlomení stopy v ostrém úhlu, označování ztracených předmětů apod.).
VZ vytrvalostní zkouška 1.-3. stupeň

Vytrvalostní zkouška není zkouškou v pravém slova smyslu kynologického názvosloví. Je povinnou každoroční prověrkou kondice psovoda i psa, bez níž člen SZBK nemůže nastoupit na start žádné akce pořádané svazem. Na rozdíl od skutečných zkoušek si však může předem vybrat, ve kterém obtížnostním stupni se nechá toho roku prověřit. Splnění podmínek třetího stupně přináší absolventům titul "železného psovoda".