Jdi na obsah Jdi na menu
 VÝSTAVY -ZAŘAZENÍ DO TŘÍD, OCENĚNÍ-

PSI A FENY

Psi a feny se posuzují samostatně, buď nejprve psi a potom feny nebo v samostatných kruzích.

DRUHY VÝSTAV

Podle rozsahu a místa uspořádání výstavy se dělí na:

Oblastní a krajské
přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou pořádány podle územních rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.

Klubové (CAC, CAJC)
pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Podmínky účasti a zadávání klubových titulů upravuje statut klubu a musí být zveřejněny v propozicích.

Speciální (CAC, CAJC)
pro plemeno, které spadá do kompetence pořádají organizace. Speciální výstava může být současně klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.

Národní (CAC, CAJC)
přístupné pro všechna plemena.

Mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB – FCI)
přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

VÝSTAVNÍ TŘÍDY

Rozdělení psů do výstavních tříd:

Třída dorostu 6 - 9 měsíců.

Třída mladých 9 – 18 měsíců.

Třída otevřená od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění.

Třída pracovní od 15 měsíců je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem. Na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena. Musí však být v propozicích uvedeno, který typ zkoušky a s jakým oceněním opravňuje zařazení do této třídy.

Třída vítězů od 15 měsíců mimo mezinárodních výstav může být otevřená místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Třída šampiónů od 15 měsíců je otevřena pouze na mezinárodních výstavách a přístupná pouze psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión nebo šampióna některé ze členských zemí FCI.

Třída veteránů ro psy a feny od 9 let.

Mimo konkurenci – v této třídě je možné představit psy bez nároků na kvalifikaci a pořadí, v podstatě ukázat psa či fenu divákům.

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen pouze do jedné třídy.

SOUTĚŽE
Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen.

Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

Nejhezčí pár psů - soutěží pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.

Chovatelské skupiny - do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři psy pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení(min. od dvou různých matek nebo otců) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.

Mladý vystavovatel - tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.
rozdělení věkových kategorií:
- skupina 9-13 let,
- skupina 13-17 let.

Soutěž o nejlepšího plemeníka - do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

VÝSTAVNÍ OCENĚNÍ
Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta, pohár apod.).

Třída dorostu:
nadějný/á
bílá

velmi nadějný/á
žlutá

Ve třídě dorostu se neurčuje pořadí a nezadává se titul Vítěz třídy (na některých výstavách se uděluje i pořadí jako velmi nadějný 1, 2, 3 atd.).

Třída mladých, otevřená, pracovní, šampiónů (event. vítězů), veteránů:
výborný/á modrá
velmi dobrý/á červená
dobrý/á zelená
dostatečný/á fialová

V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá (například výborný1 = V1).

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

Výborný/á - tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje k ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí vyvážit drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

Velmi dobrý/á - tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který má typické vlastnosti plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

Dobrý/á - toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

Dostatečný/á - toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.

Vyloučen/a z posuzování - musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

OCENĚNÍ
Vítěz třídy - může být udělen na oblastní výstavě nebo krajské výstavě jedincům, kteří získali ve třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1. V případě členění plemene dle zbarvení může být tento titul udělen v každé třídě.

Oblastní a krajský vítěz - může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence vítězů ze třídy otevřené, pracovní a vítězů.

Klubový vítěz - podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod.). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.

Vítěz speciální výstavy - nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z třídy otevřené, pracovní a vítězů.

Národní vítěz - nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1-CAC z třídy otevřené, pracovní a vítězů.

Nejhezčí veterán - pes nebo fena z konkurence vítězů třídy veteránů.

Vítěz plemene FCI (BOB) - do soutěže nastupují CAJC a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB či Klubový vítěz). Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

Vítěz skupiny FCI (BIG) - do soutěže nastupují všichni vítězové plemen(BOB) příslušné skupiny.

Vítěz výstavy (BIS) - do soutěže nastupují všichni vítězové skupin (BIG) FCI.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.
--------------------------------------------------------------------------

Jak přihlásit psa na výstavu

Kde a jaké výstavy jsou se dočtete v kynologických časopisech, na internetových stránkách, ve zpravodajích vydávaných jednotlivými kluby, na cvičištích a v některých prodejnách kynologických potřeb či veterinárních střediscích. Většinou je připojena i adresa nebo telefonní číslo, kam si o přihlášku a další informace můžeme napsat či zavolat. Samozřejmě také na většině výstav jsou k dispozici přihlášky na různé výstavy.

Uzávěrka přihlášek, tedy poslední možný termín pro doručení přihlášky a zaplacení výstavního poplatku, bývá někdy i 2 měsíce před samotným konáním výstavy! Většinou jsou určeny dva termíny uzávěrky, přičemž je rozdílná výše poplatků. Je samozřejmě zbytečné platit více jen proto, že jste si pozdě napsali o přihlášku, proto ji začněte shánět s dostatečným časovým předstihem.
Při vyplňování přihlášky si vezměte k ruce průkaz původu a vše z něj na patřičné řádky opište. Jméno psa musí být uvedeno přesně tak, jak je v průkaze původu, nikoliv jak psíkovi doma říkáte. Zvláštní pozornost věnujte rozdílu mezi tetovacím číslem a číslem zápisu (ne vždy jsou tato čísla stejná). Také do řádků, kde mají být vepsána jména rodičů nezapomeňte napsat i název jejich chovatelské stanice, což neznamená jméno osoby, od které jste svého psa koupili. To je chovatel.
V přihlášce najdete zpravidla také kolonky pro přihlášení se na soutěže. Začínající vystavovatel se jich obvykle nezúčastňuje, tudíž tyto kolonky není třeba vyplňovat. Ale doporučuji vám se na tyto soutěže podívat. Poznáte princip a styl a třeba to brzy čeká i vás.
Vyplnění přihlášky věnujte velkou pozornost a vždy ji vyplňujte na stroji nebo čitelně – hůlkovým písmem. Nezapomeňte k přihlášce připojit, například přilepit, zkopírovanou složenku o platbě v patřičné výši. Tu poté společně s kopií (okopírovanou) průkazu původu, případně také s potřebným certifikátem, zašlete, nejlépe doporučeně, na adresu uvedenou na přihlášce.

Do které třídy?
Pro někoho může být oříškem, do které „výstavní třídy“ psa přihlásit a co to vlastně ty „třídy“ jsou. Psi jsou rozděleni podle věku (směrodatné je, jakého věku pes dovrší v den pořádání výstavy) a dle dosažených výstavních či pracovních úspěchů, vždy feny a psi zvlášť.
Je velmi vhodné poprvé přihlásit svého psa na výstavu v době, kdy svým věkem bude moci být zařazen do třídy dorostu – libovolně na které výstavě. Třída dorostu je třída, kde ještě „můžete“ vy i váš pes udělat nějakou tu chybičku a „máte právo“ být nervózní. Je to třída jako každá jiná, ovšem je zde přihlíženo na mladistvý věk psa, a tak to má být. Zde si tedy výstavní atmosféru a samotné vystavování můžete zkusit „naostro“ jak vy, tak pes, aniž by jste cokoliv zkazili. Pokud jste již třídu dorostu nestihli, ještě to můžete dohnat např. Krajskou výstavou a svého psa přihlásit do třídy mladých.

Jaké „třídy“ na českých výstavách existují a jak se v nich vyznat?
třída dorostu pro psy a feny ve věku 6–9 měsíců
třída mladých 9–18 měsíců
mezitřída 15–24 měsíců
třída otevřená od 15 měsíců výše
třída pracovní od 15 měsíců výše
třída vítězů či šampiónů od 15 měsíců výše
třída veteránů pro jedince starší 8 let (na některých výstavách od 9 let)

Toto rozdělení se netýká pouze plemene německý ovčák. Ten má jiné rozdělení psů do tříd, jiný způsob předvádění psa a dokonce i jiné hodnocení známkami.
třída dorostu 6–12 měsíců
třída mladých 12–18 měsíců
třída dospívajících 18–24 měsíců
třída dospělých nad 24 měsíců
třída veteránů nad 8 let věku psa
Nejdříve bývají posouzeni psi všech tříd – od třídy dorostu směrem nahoru, teprve poté feny.

Jsou výstavy, kde se také můžete setkat s „třídou mimo konkurenci“ – kde majitelé mohou své psy předvést, aniž by zbytečně konkurovali ostatním psům. Do této „třídy“ mohou být zařazeni pouze špičkoví jedinci, ověnčeni různými výstavními tituly. Na výstavy se totiž nejezdí jen sbírat tituly a snažit se vyhrát, ale také proto, aby daného psa a fenu „bylo vidět“. V neposlední řadě samozřejmě také proto, že to většinu páníčků baví.
Některé výstavy mohou mít i další třídu, jako např. „puppy“, která je podobná třídě „mimo konkurenci“, respektive třídě dorostu. Zde majitel může svého psíka předvést, bez možnosti získání jakéhokoliv titulu, neboť ještě nedosahuje potřebného věku ani pro třídu dorostu.
K tomu, aby mohl být váš pes či fena (dále jen pes) zařazen do třídy pracovní, musí mít nejen vykonanou patřičnou zkoušku z výkonu (typ zkoušky a stupeň určují kluby jednotlivých plemen), ale musí být vystaven i patřičný „certifikát“. Ten vydává na vlastní žádost ČMKU.
Do třídy vítězů, která se může objevit na všech typech výstav, vyjma výstav mezinárodních, může být přihlášen pouze pes, který získal alespoň jeden z titulů:
Klubový vítěz,
Národní vítěz,
Mezinárodní šampión krásy,
Národní šampión krásy.

Do třídy šampiónů (která je „otevřena“ pouze na mezinárodních výstavách), můžete přihlásit pouze psa, který má vystaven náležitý certifikát, že se jedná o mezinárodního šampióna krásy, nebo o psa s dosaženým titulem Šampión členské země FCI.
Chcete-li svého psa zařadit do třídy pracovní nebo šampiónů (vítězů), je nutné k přihlášce přiřadit fotokopii zmiňovaného příslušného certifikátu. Pokud tento chybí, váš pes bude výstavním výborem přeřazen do třídy otevřené.
Některé třídy se věkově prolínají. Využijte možnosti přihlásit svého psa ve věku 15–18, respektive 24 měsíců do třídy s věkově stejně vyspělými jedinci (třída mladých a mezitřída). Je bezdůvodné hlásit psa do třídy otevřené, když by ještě mohl být ve třídě mladých, či v tzv. mezitřídě, mezi svými vrstevníky. V takové třídě má mladý pes větší šanci se dobře umístit.
Drtivá většina mezinárodních a národních výstav je pořádána 2 dny. Do těchto dvou dnů jsou rozvržena všechna plemena, zpravidla po celých skupinách FCI. Který den jsou které skupiny, se dočtete v informačním letáku zasílaném společně s přihláškou, a také na vstupním listě je uvedena informace, který výstavní den je pro vás a vašeho psa.
Zpravidla je v sobotu I., III., IV, VI., VII., VIII, X. FCI skupina a v neděli II., V., IX, a národní, dosud FCI neuznaná plemena.

Důležité upozornění
Podrobně si pročtěte informace o výstavě. Jsou zde vypsána specifická i neustále se všude opakující pravidla, kterých se musíte bezpodmínečně držet. Najdete zde zmínku o veterinárních předpisech, kterou je nutné nepodceňovat, pozorně přečíst a zařídit se dle požadavků. Je zde např. přesně stanovena maximální a minimální časová hranice pro očkování. Také se zde dozvíte dobu přejímky, to znamená čas, během kterého se musíte bezpodmínečně dostavit. Proto si při odjezdu nechejte značnou časovou rezervu, aby jste přijeli na čas. Několik dnů před výstavou obdržíte tzv. vstupní list (kdy, kde, jaké má váš pes katalogové číslo…), či potvrzení vaši přihlášky, není-li v informačním letáku psáno jinak.

Na co nesmíte zapomenout
Takže si nesmíte zapomenout s sebou vzít očkovací průkaz psa a průkaz původu psa i s výkonnostní knížkou (pokud jste ji společně s průkazem původu obdrželi). Dále je zapotřebí originální ústřižek o zaplacení výstavního poplatku a případně také doručenka, že byla přihláška odeslána. Máte-li vstupní list, tak i tento vezměte s sebou.
Samozřejmě také nesmíte zapomenout na potřeby vašeho psíka i vás. Takže dále by to měla být miska na vodu a láhev s vodou, pamlsky, vámi používané kartáče či hřebeny, případně i nůžky apod. na úpravu psa, výstavní – předváděcí vodítko, popřípadě tenké vodítko s nenápadným obojkem. Dále pak (pokud uznáte za vhodné) skládací židličku, stolek či malou deku, výstavní klec – boudičku, pro případ nepříznivého počasí deštník… . Zkrátka nezapomeňte, že výstava trvá vždy více jak 6 hodin.

Na výstavě

Výstavní kondice
Chcete-li svého psa předvést na výstavě, musí být v tzv. výstavní kondici. Ale co to vlastně je ta výstavní kondice? Znamená to, že pes nesmí být ani tlustý, ani hubený, u většiny plemen se požaduje dobré osvalení a velmi důležitá je kvalita srsti. Právě srst je často příčinou hodnocení psa: „není ve výstavní kondici“. Srst musí být samozřejmě čistá, lesklá a perfektně rozčesaná či vykartáčovaná (pokud standard neurčuje jinak), ve správné „hustotě“, u některých plemen musí být upravena do patřičného „střihu“ trimováním nebo stříháním. Období výměny srsti (línání) je doslova noční můrou majitelů dlouhosrstých, ale i některých krátkosrstých plemen.
Psa můžete před samotným vstupem do výstavního kruhu hřebenem (kartáčem) mírně „opravit“, ale začít s radikální úpravou srsti na výstavě je nemyslitelné, dokonce i zakázané. Na konkrétní výstavu je nutné psa připravovat několik dnů či týdnů (někdy i měsíců) předem, a to se netýká pouze srsti.

Základní informace – jak se pes „předvádí“
Většina plemen se na výstavě předvádí na tzv. „výstavním vodítku“. To může být buď látkové – připomínající „tkaničku“, a to v jakékoliv barvě (záleží na vkusu majitele psa) nebo kožené, případně řetízkové. Jedná se o vodítko spojené v obojek, velmi snadno se psovi nasazuje a jednoduchým stáhnutím se upraví na patřičnou šíři kolem krku.
Takové vodítko není zpravidla příliš drahé. Každopádně je to vodítko určené k předvádění na výstavách, tedy kromě tréninku a samotného vystavování by nemělo být používáno. V žádném případě takové vodítko nenasaďte vašemu psovi poprvé až v kruhu na výstavě. Je „jiné“, tenounké (čím větší pes, tím širší, přesto stále k velikosti psa tenké), jinak se s ním manipuluje a pes jej také vnímá „jinak“.

Aby se pes na výstavě „dobře cítil“, snažte se vyhledávat již ve štěněčím věku výstavě podobná prostředí. Tedy ruch, spoustu lidí (ulice, náměstí), nádražní haly a jiné velké místnosti, různé povrchy (lino, dlažba…). Psa je důležité zvykat jak na běhání v kruhu bez psů, tak především s nimi, klidně stát, nechat na sebe sahat, ukazovat zuby, skus atd.
Některé psy je nutno „stavět“ do výstavního postoje – např. přidržet výše hlavu a ocas, „urovnat“ končetiny… . Jiná plemena se na „zavolání“ či za pomoci různých motivačních předmětů (hračky, pamlsky) staví do výstavního postoje sama a nevyžadují žádné specifické „úpravy“ k podtržení dokonalosti stavby těla.
Každý vystavovatel by měl vědět, jak má výstavní postoj plemene, které na výstavě předvádí, vypadat. S tím nejlépe poradí chovatel nebo klub sdružující dané plemeno. Nebo můžete výstavní postoj na výstavě, nejlépe ve třídě vítězů či šampiónů, jednoduše předem „okoukat“. Některá plemena mají mít pánevní končetiny z profilu v zákrytu, jiná končetinu, která je blíže k rozhodčímu mírně posunutou vzad, než-li končetinu druhou. Některá plemena mají mít končetiny jakoby více natáhnuty vzad, jiná přirozeně „pod sebou“. Také držení hlavy a dokonce i uší bývá různé. U některého plemene je zapotřebí, aby uši zůstaly v klidu a nepůsobily rušivě – příliš vysoko nasazeny (např. baset), u jiných plemen je nutné psa dostat do maximální pozornosti, aby uši zvedli, stočili kupředu a dali co nejblíže k sobě (např. belgický ovčák). Mnohé triky okoukáte od konkurence, jiné naberete zkušenostmi. Zkrátka vystavování, stejně jako výcvik, je věda.

První okamžiky po příjezdu na výstavu
Jakmile dorazíte na místo konání, lidé se rozdělují do dvou skupin. Vystavovatelé se svými psíky jdou k přejímce (obvykle zaplacením výstavního poplatku máte vstup pro 1 osobu zdarma) a zbytek rodiny, kamarádi – tedy diváci si musí u pokladny koupit lístek a projít hlavním vchodem. Přejímka psů probíhá zpravidla rychle, většinou jde pouze o prohlídku očkovacího průkazu, případně i zběžnou prohlídku psíka. Přesto je vhodnější dostavit se na výstaviště s předstihem, aby jste se vyhnuli možným frontám.
Následně vyhledejte tzv. výstavní kancelář (jen zřídka je těsně u přejímky). Zde obdržíte zdarma katalog, katalogové číslo (to někdy bývá předáno až u kruhu) a často i reklamní letáčky a sponzorské dary. Nyní bude zapotřebí najít kruh, ve kterém budete svého psa vystavovat a případně si najít nejvhodnější místo na „usazení“, protože se u kruhu zdržíte pravděpodobně více než jednu hodinu. Mimochodem: nezapomínejte na venčení psíka, jeho pohodlí a přístup k vodě.

Jste-li na výstavě různých plemen (tedy jedná-li se o výstavu oblastní, krajskou, národní či mezinárodní) a zejména patří-li váš pejsek k méně početným plemenům, v jednom kruhu se pravděpodobně vystřídá více plemen. Na tabuli (u každého kruhu) by mělo být orientačně zapsáno, v jakém pořadí budou jednotlivá plemena posuzována. I když je to výjimkou, může se stát, že pořadí jednotlivých plemen bude opačné. Tedy vyčkejte začátku posuzování, ať se ujistíte, jak se rozhodčí rozhodl. Potom, s přihlédnutím k tomu do jaké třídy jste psa přihlásili a kolik psů je tedy před vámi, můžete zhruba odhadnout, kdy přijdete na řadu.
Katalogové číslo (většinou se jedná o samolepící folii či papír) si připevněte na dobře viditelné místo pro rozhodčího – na vaši levou paži, hruď či stehno (podle typu, případně barvy oblečení).
V kruhu uvidíte rozhodčího, zapisovatelku, která zapisuje posudek psa, případně ocenění, dle diktování rozhodčího – posuzovatele a vedoucího kruhu, který řídí dění uvnitř kruhu. Jakmile uslyšíte vyvolání vašeho čísla, vstupte s psíkem do kruhu. Zejména na menších výstavách se při vstupu do kruhu odevzdává „výkonostní knížka“ či průkaz původu, zkrátka ta část průkazu původu, kde se zapisuje výsledek. Pokud jste před výstavou dostali předtištěný posudkový list, odevzdejte ho při vstupu do kruhu taktéž. Při vejití do kruhu je nutné se hned seřadit podle čísel – dle pokynů vedoucího kruhu. A nyní již začne samotné posuzování.

A co se děje v kruhu?
Společné běhání s ostatními psy ve třídě – pokaždé proti směru hodinových ručiček, se psem u levé nohy, tedy pes je vždy směrem do kruhu, prohlídka skusu a zubů, prohmatání tělesných proporcí, podrobné posouzení jednotlivých psů ve statice (tedy ve výstavním postoji), a vše několikrát prolínané předváděním v pohybu všech psů nebo jednotlivců, dle přání rozhodčího – posuzovatele.
Malí psi se většinou pro posouzení zvedají na stůl, kde má rozhodčí větší svobodu při jeho prohlížení. Malí psi by tedy měli být zvyklí na zvedání na stůl, kde by měli stát (nikoliv sedět nebo ležet) a nechat se nejen prohmatat rozhodčím, ale také za pomoci vystavovatele, případně i bez jeho pomoci, ukázat zuby. U psů – samců rozhodčí také kontroluje sestouplost varlat. Velcí a střední psi vše výše jmenované absolvují na zemi.

Mimo běhání v kruhu si rozhodčí prohlédne jednotlivé psy v pohybu „zepředu i zezadu“, tedy požádá vystavovatele, aby běžel „tam a zpět“, spíše ojediněle si vyžádá předvedení psa „v trojúhelníku“ či dle „písmene T“. Jen tak si totiž může prohlédnout každého psa ze všech stran a co nejobjektivněji zhodnotit.
Běh – předvedení za pohybu má být v tzv. „rychlém klusu“. Jen rychlý klus (rychlost běhu je nutné přizpůsobit velikosti plemene) může ukázat jinak skryté kvality psa. Naopak špatně předvedený pes může být odsunut daleko od prvního místa, i když by si „v jiném předvedení“ titul zasloužil. Pes si nesmí rozpustile poskakovat, cválat, ani klusat „z nohy na nohu“.
Během posuzování „za pohybu“ většina rozhodčích pořadí několikrát „popřehazuje“, a tak i seřadí jedince podle kvalit. Přesto tento postup není vždy pravidlem. Jsou také rozhodčí, kteří si celou třídu rozdělí na „výborné“, „velmi dobré“, a „dobré“. Při posuzování každého jedince samostatně rozhodčí diktuje podrobný posudek psa, včetně jeho kvalit a nedostatků. Po posouzení všech a ještě oběhnutí několika kol, rozhodčí udělí pořadí prvních čtyř. Pokud jsou ve třídě se známkou „výborný“ méně než čtyři jedinci, vybírá rozhodčí pro následující místa i ze skupiny „velmi dobrých“.

Než odejdete z kruhu, dostanete stužku v barvě odpovídající známkovanému hodnocení, posudek, který správný rozhodčí během posuzování přednese před diváky nahlas a své rozhodnutí proč je pořadí takové a ne jiné jasně zdůvodní. Na některých výstavách se výsledek do průkazu původu a na diplom zapisuje hned v kruhu, na jiných ve výstavní kanceláři. Ať je ocenění vašeho psa jakékoliv, máte právo odmítnout jeho zapsání do průkazu původu.
Je na místě majiteli vítězného psa pogratulovat k vítězství, i když s výrokem rozhodčího nejste plně ztotožněni. Gratulace by měla proběhnout zejména mezi majiteli prvních čtyř psů. Pokud dostanete na svého psa známku „výbornou“, buďte šťastni. Ani známka „velmi dobrá“ není k zahození. Každopádně na jedné výstavě můžete vyhrát, na jiné ne a zase naopak. Proto nezoufejte při prvním nezdaru. Nikde není psáno, že na další výstavě, u jiného, a nebo třeba i u stejného rozhodčího, nedopadnete lépe.
Snažte se být klidní a ohleduplní a výrok rozhodčího, ať je jakýkoliv nekomentujte. Výstava je společenská událost a soutěžní klání, a tak je nutné k tomu přistupovat.

Vyhodnocení
Nejlepší jedinci z každé třídy, (kromě „třídy dorostu“ a třídy „mimo konkurenci“ – pokud je zřízena), pokračují do další soutěže, která probíhá po posouzení všech jednotlivců daného plemene. Podle typu výstavy následuje soutěž o nejkrásnější fenu a nejkrásnějšího psa. U některých typů výstav tato soutěž není a po posouzení všech jedinců následuje přímo soutěž o „Vítěze plemene“, tedy zadání ocenění BOB. Protože průběh a přidělování titulů se různí dle typu výstavy, je to zejména pro začínajícího vystavovatele velmi nepřehledné. V tom případě je nejlepší naslouchat, jestliže jste se umístnili na prvních místech, zda opět nebude voláno katalogové číslo vašeho psa.
Pokud se jedná o výstavu různých plemen, po posouzení všech psů následují nejrůznější soutěže, kterých se účastní nejlepší jedinci všech zúčastněných plemen. Například soutěž o „nejlepšího psa skupiny FCI“ (většinou mimo výstavy krajské a oblastní), označováno BIG (někdy uváděno také BOG). Vrcholem výstavy je titul „Nejlepší pes výstavního dne“, který se píše zkratkou BIS. Jedná-li se o výstavu více jak jednodenní, poslední výstavní den se sejdou vítězové všech výstavních dnů a je vybrán „Nejlepší pes výstavy“.
Tituly BOB, BIG (BOG) a BIS jsou udělovány bez ohledu na pohlaví. Ještě je nutné dodat, že žádný titul nemůže být nárokován. Tedy se může stát, že pes oceněný „výborný 1“, nemusí dostat žádný titul.
V závěrečných soutěžích se také setkáte např. se soutěží „nejhezčí pár psů“. Je to soutěž, kde může vystavovatel předvést psa a fenu ve svém majetku – musí se jednat o stejné plemeno, různého pohlaví, kteří byli na výstavě posouzeni (není-li v propozicích uvedeno jinak). Velmi zajímavou podívanou skýtá soutěž „nejhezčí chovatelská skupina“. V této soutěži představují chovatelské stanice vyrovnanost svých odchovů, minimálně od dvou různých matek či otců, ale bez ohledu na to, zda jsou ve vlastnictví chovatele či jiných osob. Chovatelskou skupinu musí tvořit minimálně 3 jedinci pocházející z jedné chovatelské stanice. Předvádět je může libovolný počet osob, avšak velmi poutavé je předvádění psů jednou osobou. Opět všichni účastnící soutěže „nejhezčí chovatelská skupina“, musí být na výstavě předvedeni.
Můžete se také setkat s dalšími soutěžemi, jako např. „nejlepší mladý pes“, „nejlepší veterán“ (přístupná jen pro psy starší 9 let), „nejlepší plemeník“, soutěž „Junior Handling“ – neboli „nejlepší mladý vystavovatel“ (soutěž je rozdělena do více skupin, dle věku vystavovatelů, nejmladší dítě však musí mít min. 9 let), „Dítě a pes“ (často bez omezení věku).
Výstavy oblastní a krajské
Na výstavách oblastních a krajských se zadávají tituly „Oblastní vítěz“ a „Krajský vítěz“. V drtivé většině jsou oblastní výstavy rozděleny zvlášť pro lovecká plemena, německé ovčáky a „ostatní“. Než se budete snažit přihlásit svého psa na krajskou či oblastní výstavu, nejdříve si zjistěte, zda na ní bude posuzováno i vaše plemeno.

Výstavy mezinárodní, národní, speciální a klubové
Výstavy jsou pořádány celoročně (většinou od ledna do listopadu), neboť se plně využívá krytých hal a sálů. Každopádně výstavní sezóna je nejhustější na jaře a na podzim. Mezinárodní a národní výstavy jsou plánovány 2 roky dopředu a mají „chráněné“ datum (nekryjí se s jinou větší akcí), jsou dobře rozvrženy, aby na sebe plynule navazovaly a jsou pořádány ve všech koutech naší země. Jmenujme jen zástupce těch největších: Brno, Praha, České Budějovice, Litoměřice, Mladá Boleslav, Ostrava.
Na výstavě mezinárodní jsou udělovány tituly CAJC, r. CAJC, CAC, r. CAC a CACIB, r. CACIB, BOB, BIG, BIS. Na výstavách národních, klubových a speciálních jsou zpravidla zadávány tituly CAJC, r. CAJC, CAC a r. CAC. Na některých se také můžete dočkat ocenění „Národní vítěz“, „Klubový vítěz“ a „Vítěz speciální výstavy“. (Vždy pro nejlepšího psa i fenu jednotlivých plemen). Titul „Klubový vítěz“ nemůže obdržet pes, který sice výstavu vyhrál, ale jehož majitel není členem klubu. Jaká ocenění jsou na té které výstavě přidělována se dočtete v propozicích.

Světová a Evropská výstava
Na světové i evropské výstavě se zadávají stejné tituly jako na nejrůznějších mezinárodních výstavách, avšak jsou zde i další tituly – na evropské výstavě „Evropský vítěz“ a na světové výstavě „Světový vítěz“. Koná se každoročně, pokaždé v jiné zemi, kterou zastřešuje Mezinárodní kynologická federace FCI. Evropská výstava je obdoba „světové“ s tím rozdílem, že je pořádána pouze v evropských zemích.

Co je to CAJC, CAC, CACIB…
CAJC = čekatelství šampionátu mladých. Je zadáván pouze ve třídě mladých psovi i feně, kteří obdrží známku „výborný 1“ t.j. „V1“, na výstavách národních, mezinárodních, klubových a speciálních. Titul Český junior šampión – (zkratka JCh.) získá ten pes, či fena, kteří získali 3× CAJC nebo 2× CAJC a 1× CAC do věku 24 měsíců a od minimálně dvou různých rozhodčích. Ti, kteří se umístí na místě druhém, bývají zpravidla rozhodčím navrženi na titul „reserve CAJC“, (někdy užíváno „res. CAJC“, „r. CAJC“ nebo či reservní CAJC“), který má váhu pouze v případě, že pes, který obdržel titul „CAJC“ je již držitelem titulu „Junior šampión“.
CAC = čekatelství šampionátu ČR. Uděluje se psům i fenám ve třídě mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů (šampiónů). CAC může obdržet pouze pes se známkou V1. Titul Šampión krásy – (zkratka Ch) může získat pes či fena, který získal min. 4× CAC (pro lovecká a vybraná pracovní plemena min. 2×CAC) v období min. 2 výstavních sezón a od 2 různých rozhodčích. Minimálně z toho dvě ocenění CAC na mezinárodní výstavě v ČR. Ti, kteří se umístí na místě druhém, bývají zpravidla rozhodčím navrženi na titul „reserve CAC“, (někdy užíváno „res. CAS“, „r. CAC“, či reservní CAC“), který má váhu pouze v případě, že pes, jenž obdržel titul „CAC“ je již držitelem titulu „Šampión“.
Jedná se o certifikáty – ocenění, na které nemá nikdo nárok, pokud se pro toto ocenění nerozhodne rozhodčí. Navíc rozhodčí je přímo povinen je udělit pouze špičkovému jedinci. Jak již bylo napsáno, stává se, že pes, který obdržel známku „V1“ nedostal titul „CAC“, (v tom případě ani pes V2 nemůže dostat reserve titul), i když se jedná o výstavu, kde se tyto tituly zadávají. (V různých zemích mají různé obměny zkratek – např. v Polsku je to CWC).
CACIB = čekatelství mezinárodního šampionátu, je udělován psovi i feně pouze na mezinárodní výstavě z konkurence jedinců stejného plemene, kteří získali ocenění CAC či CAJC.
Podmínky pro udělení titulu Mezinárodní šampión krásy – (zkratka ICh. t.j. Interchampion). jsou dvojí. Pro plemena, která jsou u FCI vedena jako psi pracovní a plemena ostatní. Např. psi a feny plemen pracovních musí při titulu ICh získat 2× CACIB ve dvou různých zemí a od 2 různých rozhodčích, za dobu delší než jeden rok. Jedinec ucházející se o tento titul musí mít složeny zkoušky požadovaného typu.
Každý stát má „své“ podmínky, pravidla a nároky pro získání „svého“ šampionátu, stejně jako rozdělení do tříd či požadavků na předvádění apod. Pokud se tedy chystáte vystavovat také v zahraničí, je dobré nabrat zkušenosti nejdříve v naší zemi a potom si zjistit pravidla v zemi, do které se chystáte.

Upřesnění – nakolik je která známka „dobrá“
Ocenění „výborný“ (zkratka V) – tuto známku může obdržet pouze jedinec, který se velmi přibližuje ideálu plemen, (jak ho popisuje standard) a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být absolutně vyrovnaná. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí taktéž vykazovat typické vlastnosti plemene. Takový pes obdrží na výstavě modrou stužku.
Ocenění „velmi dobrý“ (zkratka VD) – tato známka je přiznána takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, je v dobré kondici, ale není prost drobných vad. Toto ocenění může dostat velmi dobrý zástupce svého plemene. Takové hodnocení není možné považovat za „špatné“! Na výstavě obdrží červenou stužku.
Ocenění „dobrá“ (zkratka „D“) – takto hodnocený pes sice vykazuje znaky svého plemene, ale má poměrně hrubé vady. Hodnocení – stužka zelená.
Ocenění „dostatečná“ (většinou vypisována celým slovem) – i takto oceněný jedinec musí vykazovat znaky svého plemen, avšak má tolik hrubých a nepřehlédnutelných vad, že jej prostě není možné hodnotit lépe. Takový jedinec obdrží stužku fialovou.
Ocenění „nedostatečná“ (většinou se vypisuje celý slovem) – tuto známkou dostanou všichni jedinci, u nichž rozhodčí objeví vadu, která je přímo určena jako vada vylučující. Takto oceněni (resp. vyloučeni) jsou jedinci, u nichž byl proveden chirurgický zákrok, který měl vést k zakrytí exteriérové vady nebo pes agresivní.
Ve třídě dorostu je hodnocení i stužkování jiné. Zde se zadávají pouze známky „velmi nadějný“ – zkratka „VN“ (stužka žlutá) a „nadějný“ – zkratka „N“ (stužka bílá).

Svět výstav je pro začínajícího vystavovatele převelice složitý a těžký na pochopení. Přesto jakmile se v tom člověk začne orientovat, ví co může kde čekat a ví co se psem dělat a má alespoň průměrně úspěšného psa, zpravidla do kolotoče výstav spadne a výstav se účastní rád a často.

text a foto: Eva Nohelová

-------------------------------------------------------------------------