Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak chytrého máte psa?

Příroda dala psům do vínku vyvinutý mozek, dokonalé smysly a velkou učenlivost - krátce řečeno, udělala z nich vysoce inteligentní tvory, což se projevuje mnoha způsoby. Většina má např. mimořádnou paměť (tahle vlastnost souvisí s jejich vynikajícím čichem). Není výjimkou, že pes, který se ztratí stovky kilometrů od domova, najde cestu zpátky. A mnohokrát se také stalo, že i bez výcviku dokázal vhodně zareagovat na nebezpečí a zachránit lidský život.

Následující otázky vám napoví, jak je na tom s inteligencí právě váš pes. Vycházejí z testů lidského IQ, hodnotí zrakové a sluchové schopnosti psa a také jeho chování doma i při kontaktu s lidmi či jinými zvířaty. Mějte ovšem na paměti, že náš test není odborný, a tak z něj nevyvozujte žádné radikální závěry.

U každé otázky vyberte jen jednu odpověď. Výsledky vám prozradí, jak váš mazlíček dopadl.
 

Počkejte, až se na vás pes podívá, a předstírejte, že jste si do ruky vzali něco k snědku a že jíte.
1-Pes vás upřeně pozoruje, jako byste jedli doopravdy
2-Začne prozkoumávat místo, odkud jste domnělou pochoutku vzali
3-Nejeví žádný zájem
4-Zřejmě si uvědomuje, že všechno je jen"jako"

Co váš pes udělá, když narazí na plot nebo jinou překážku, kterou nedokáže přeskočit?
1-Rozběhne se podél plotu a hledá, kudy by prošel
2-Pustí z hlavy svůj původní cíl a běží jinam
3-Zkusí se podhrabat nebo se na druhou stranu dostat nějakým jiným způsobem
4-Počká, až ho přenesete

Rozezná váš pes některá ze slov: večeře, veterinář, postel, na shledanou (v podobě, v jaké je obvykle říkáte), pokud ano, kolik?
1-Tři nebo čtyři
2-Dvě
3-Jedno
4-Žádné

Jak váš pes reaguje, když zaslechne, že se v kuchyni připravuje jídlo?
1-Okamžitě přiběhne
2-Přiběhne, jen když má velký hlad nebo je zvědavý
3-Nic nepozná, pokud to neděláte přímo před ním

Váš pes je u dveří a zvenčí zaslechne neznámé zvuky. Jaká je jeho první reakce?
1-Začne štěkat a vrhat se na dveře
2-Nevěnuje jim pozornost
3-Ztiší se a pozorně poslouchá

Jak se obvykle chová váš pes, když na procházce potkáte mnohem většího psa?
1-Běží k němu a začne mu chňapat po nohou a štěkat
2-Začne zuřivě štěkat nebo vrčet, ovšem z bezpečné vzdálenosti
3-Uhne mu z cesty
4-Opatrně se k němu přiblíží, jako by si chtěl hrát

Venčíte psa na vodítku. Co udělá, když dojdete k frekventované silnici?
1-Zastaví se na chodníku a podívá, jestli může bezpečně přejít
2-Spolehne se na vás a počká, až vykročíte
3-Pokračuje v cestě, dokud ho nepřitáhnete za vodítko

Přestanete si se psem hrát, ale on by chtěl ještě pokračovat. Jak vám to dá najevo
1-Začne tiše výt
2-Pokouší se vás zatáhnout zpět do hry
3-Vrčí

Pamatuje si váš pes lidi, kteří k vám chodí jen občas?
1-Ne
2-Ano, hlavně ty, kteří jsou na něj hodní
3-Někdy
4-Ne, ale jakmile mu dají něco k snědku, začne se chovat, jako by si je pamatoval

Pes se chce napít, ale miska na vodu je prázdná. Co udělá?
1-Čeká, až si toho všimnete
2-Najde si jiný zdroj vody, třeba záchodovou mísu nebo kaluž.
3-Najde vás a začne výt
4-Přivolá vás k misce, abyste viděli, že v ní nic není
5-Sedne si k misce a začne výt

Přistihnete psa, když dělá něco, co nesmí. Ví, že je zle. Jak se zachová?
1-Svěsí uši a ocas, zatváří se provinile a odplíží se pryč
2-S vystrašeným výrazem uteče
3-Uteče, ale evidentně si z toho nic nedělá
4-Přikrčí se před vámi

Jak se chová váš pes v novém prostředí?
1-Prozkoumá každý koutek
2-Projeví mírnou zvědavost
3-Zajímá ho jen, co dostane k večeři

HODNOCENÍ-

  A B C D E
  2 3 1 4 X
  4 1 2 2 X
  4 3 2 1 X
  3 3 1 X X
  2 1 3 X X
  1 3 4 2 X
  4 3 1 X X
  2 3 1 X X
  1 4 3 2 X
  1 4 3 4 2
  4 2 1 3 X
  3 2 1 X X

POČET BODŮ KATEGORIE
14 a méně = beznadějný případ =
15 - 18 = žádná sláva=
19 -23 =podprůměrný=
24 - 27 =průměrný=
28- 31 =lepší průměr =
32 -37 =chytrý =
38 - 41 = psí génius =

Obvykle dosahují v tomto testu 24 až 27 bodů.


Psí horoskop


Pes ve znamení Skopce

Pes ve znamení Skopce rád ukazuje své aktivní a živé stránky. Je to odvážný pes a vždy je připraven přijmout jakoukoliv výzvu. Tento pes je ohnivé povahy nemá vůbec rád, chceme-li ho omezovat v jeho svobodné vůli. Je si také zcela jist, že mu náleží určitá volnost v jednání. Pes ve znamení Skopce nikdy neváhá, může-li převzít iniciativu. Někdy pak postrádá opatrnost. Pes ve znamení Skopce není žádný bojovník. Má touhu být všude jedničkou. Tím se rozumí, že ho lákají hry a klání. Pes ve znamení Skopce potřebuje psovoda, který je schopen dobře a důsledně se prosadit, ale který ho současně nebude příliš omezovat.

Pes ve znamení Býka

Psi narození ve znamení Býka stojí od přírody pevně všemi čtyřmi na zemi. Pak je pro ně samozřejmě nejdůležitější svěřenou zemi dobře zabezpečit. To jim dává stabilitu a jistotu. Pes narozený ve znamení Býka cítí potřebu plnit své úlohy spolehlivě a s pocitem povinnosti. Opatrnost pravděpodobně pili již s mateřským mlékem, ale tato vlastnost u nich může projevovat také jako určitá nedůvěra. Všechny věci si rád prozkoumají, vždy chtějí přesně vědět, na čem vlastně jsou. Nemají příliš rádi změny, raději zůstávají u toho, nač jsou zvyklí, co dobře znají a co se osvědčilo. Pes ve znamení Býka potřebuje klidného a vyrovnaného psovoda, který ale dokáže dostat ze svého psa jeho rezervy.

Pes ve znamení Blížence

Lehkonohý mezi psy. Pes narozený ve znamení Blíženců má smysl pro pestrost, rozmanitost, změny a novinky. Nic ho nezasmuší víc, než když musí stále zůstávat u starých zvyklostí. Tento pes se sice učí bez námahy, ale rád zůstává jen na povrchu. V kynologické škole ho často fascinují mnohem více ostatní psi než jeho vlastní výuka. Vidí život z nekomplikované a ležérní stránky. Pes ve znamení Blítenců je zvědavý a silně zaměřený na všechno nové. Jenže příliš často trpí nedostatkem koncentrace, protože se rychle znudí. Mnohem raději se věnuje novinkám, a když není nic nového k dispozici, dovede sám rozpohybovat své okolí. Pes ve znamení Blíženců potřebuje tolerantního majitele se spoustou nápadů.

Pes ve znamení Raka

Pes ve znamení Raka se z bezpečnostních důvodů nejraději drží zásady dva kroky vpřed, jeden krok vzad, přestože ví o vlastní zranitelnosti. Je to mimořádně citlivý pes a rád využívá ochrany druhých. Jestliže mu tuto ochranu odmítneme, cítí se jako na ztracené vartě. Pak se může projevovat i bojácně. Má dobré podněty. Jako citlivý pes ale může být postižen určitou náladovostí. Pak to často ztěžuje i sobě. Proto by mohl člověka snadno napadnout, že jde o komplikovaného psa. S odvážným a chápavým majitelem dokáže pes zrozený ve znamení Raka opravdu mnoho, i přes svoji citlivost - nebo právě díky ní.

Pes ve znamení Lva

To pravděpodobně všichni víte - psovi zrozenému ve znamení Lva náleží veškerá úcta, protože on je král. A i když nikdo jiný neví, on si je tím jist. Lev se rád vidí ve středu pozornosti a miluje, když se všechno točí jen kolem něj. To není nic, oč by musel bojovat, to mu prostě náleží. Bojového ducha si může rozvinout tam, kde o něco jde. Koneckonců má pes ve znamení Lva nárok na to, aby byl tím nejlepším. Rád se vidí na straně vítězů a úspěchu. Stejně jako dokáže vyvinout plné nasazení, dokáže ukazovat i své flegmatické stránky. Polehávat kolem a prostě nic nedělat - když ho zrovna nic nebaví. V takových momentech jím ale také nijak nepohrdne. Pes ve znamení Lva potřebuje majitele, který dokáže psovi přenechat část své moci, aniž by ho nechal, aby mu skákal po hlavě.

Pes ve znamení Panny

Pes ve znamení Panny je pracovitý a vždy připravený pes.Nic pro něj není příliš mnoho.Neustále hledá nové úlohy, které by mohl plnit. Když se nic nenabídne, prostě něco přivleče, čím by se mohl zabývat. Že to může jeho okolí někdy zneklidňovat, je asi jasné.Pes ve znamení Panny je všechno jen ne zmatkař. Cení si řádu ve všem dění a chce mít ve všem jasno. Za těchto podmínek se může ukázat v nejlepším světle a také jeho výkony pak jsou opravdu skvělé. Přesnost pro práci má prostě v krvi. Jeho snaha udělat vše dobře je mimořádně velká. Přitom se může přetěžovat a přemáhat tak schopnosti svého nervového systému. Potřebuje psovoda, který mu dá pocit pevného vedení a poskytne mu mnoho pohybu.

Pes ve znamení Vah

Tento pes nikdy přesně neví, komu by se měl snažit vyhovět. Jestli tomu , nebo onomu, nebo sobě samému. Tento pes se projevuje často jako nerozhodný a neví tak docela přesně, co vlastně chce. Dokáže ocenit, když jeho majitel vždycky ví, co se teď bude dít, protože tento pes cítí velkou potřebu přizpůsobit se svému člověku a žít s ním ve shodě. To ho také žene do výkonů. Tohoto psa neučiní nic šťastnějším, než když cítí, že si ho jeho partner cení. Budeme-li k němu zachovávat odstup, bude trpět a toužit po blízkém vztahu. Pes ve znamení Vah miluje harmonické prostředí a dokáže se dobře chovat. Poslušnost u něj nebývá problém. Pes ve znamení Vah potřebuje přátelského psovoda, který mu dokáže poskytnout harmonické prostředí a vyrovnanost.

Pes ve znamení Štíra

Pes zrozený ve znamení Štíra dokáže své prostředí fascinovat. Vyzařuje z něj něco tajemného. Je to pes, který chce cítit hranice. Ale reaguje také na to, když mu je stanovíme. Často je přijímá s určitými námitkami. Jako žádný jiný pes dokáže svého majitele testovat a stavět ho před nejrůznější výzvy. Často v tom bývají boje o moc. Ty se nemusí odehrávat v záporném smyslu, ale pes je nechá svého majitele důkladně pocítit. Tento pes vyžaduje intenzivní vztah s člověkem. Pokud tato součást jeho života vyhovuje, je schopen absolutní poslušnosti. Jeho majitel mu patří. Vidí-li své místo ohroženo, dokáže reagovat žárlivě. Tento pes potřebuje psovoda, který má správný poměr k moci a dokáže do práce vnést hodně disciplíny.

Pes ve znamení Střelce

Mimořádně přátelský pes, který rozumí svému okolí a dokáže je okouzlit ohromným optimismem. Rád navazuje kontakty a má radost, když se může zapojit do každé činnosti. Být při všem je pro něj strašně důležité. Při práci je spíš vybíravý, protože nemá výrazný smysl plnit své povinnosti. Často mívá trochu pocit, že se narodil k něčemu vyššímu. Když je ale svojí věcí fascinován, dokáže se do ní pustit s ohromným elánem. Postavíme-li mu do cesty překážky, rychle ztrácí motivaci s výjimkou případů, kdy se cíl opravdu vyplatí. Vždy je připraven si hrát. U tohoto psa trvá trochu déle, než opravdu "dospěje" a stane se rozumnějším. Pes ve znamení Střelce potřebuje velkorysého majitele, extroverta, který vidí život velkoryse a s nadhledem

Pes ve znamení Kozoroha

Pes ve znamení Kozoroha je každým coulem pes, který přišel na svět, aby tu něco dokázal. Souhlasí se svým majitelem, že práce a poslušnost patří dohromady. Tento pes miluje cílenou práci. Je důležité vyzývat ho ke hrám. Jinak bychom mohli rychle podlehnout jeho snaze plnit práci a povinnosti. Má vzorový postoj k práci a s ním lze dosahovat vysokých cílů. Je vytrvalý, odolný a houževnatý. Provází ho přirozená autonomie. Nijak zvlášť nemiluje když ho lidé ignorují a nedbají na něj. Pokud se to stane, dokáže si postavit hlavu - a pak už nejde vůbec nic. Tento pes potřebuje korektivního majitele, pro kterého je důležitá nejen práce, ale také hra.

Pes ve znamení Vodnáře

Pes Vodnář je mezi psy něčím zvláštním. Rád se odlišuje o ostatních a klade vysoký důraz na individualitu. Je to pes, který rád staví svět na hlavu a pak zjišťuje, že i z této strany vypadá dobře. Pes ve znamení Vodnáře se dokáže projevovat pěkně svéhlavě, a když nechce, je velmi obtížné ho čemukoli pohnout. Rád se nechává prosit. Když cítí, že mu lidé nechávají jeho individualitu, je schopen velkých činů. Má čilou mysl a je velmi pozorný. Jen tak mu něco neunikne. Je to aktivní pes plný života a vůči novinkám obecně má velmi pozitivní postoj. Pes ve znamení Vodnáře potřebuje psovoda, který se nechává rád inspirovat novinkami, takže ne vždy probíhá vše podle zaběhnutého vzorce.

Pes ve znamení Ryb

Tento pes je nejcitlivější. U psů ve znamení ryb hrají hlavní roli pocity. Je to mimořádně vnímavý a citový pes. Proto reaguje rychle a citlivě na nálady každého druhu ve svém okolí. Je to pes, který se dokáže zcela odpoutat od okolí a stáhnout se do svého vnitřního světa. Pak už nic neslyší, vypadá to, jako kdyby vůbec nebyl na příjmu. Podaří-li se nám ho přitáhnout zpět do pozemského dění, dokáže vyhlížet překvapeně zpod svých chlupů, jako kdyby právě přistál a ještě tak docela přesně nevěděl , o co tu vlastně kráčí. Tohoto psa musíme opravdu milovat, jinak bychom mu asi nedokázali odpustit jeho eskapády. Potřebuje velmi chápavého a citlivého majitele, který je vnitřně velmi vyrovnaný. Pak je s ním možná i dobrý práce.

--------------------------------------------------------------------------------------
IQ TESTSchopnost pozorování
1.Předstírejte, že se psem chcete jít ven. Když vás pes pozoruje, vezměte si kabát, klíč a vodítko, ale pak zůstaňte stát. Když pes běží ke dveřím nebo rozčileně přiběhne k vám - 5 bodů. Když ne, jděte směrem ke dveřím a zastavte se. Když k vám přijde - 4 body. Když ne, dojděte až ke dveřím a dělejte, jako byste je otevírali. Když k vám pes přijde - 3 body. Když nepřijde, ale vykazuje nějakou reakci - 2 body. Žádná reakce - 1 bod.

2. Pozornost, poznávání okolí
V době, kdy je pes mimo byt, přestavte nábytek. Nejméně pět kusů by mělo stát jinde, než stálo předtím. Vezměte stopky a zavolejte psa. Když začne během 15 vteřin přestavěný nábytek očichávat nebo zkoumat - 5 bodů. Zaregistruje změnu za 15 až 30 vteřin - 4 body. Dále: 30 až 60 vteřin - 3 body. Když se zdá, že pes něco zpozoroval, ale nic neočichává - 2 body. Po minutě žádné reakce - 1 bod.

3. Společenské chování
Počkejte, až bude pes sedět asi dva metry od vás. Dívejte se mu upřeně do očí, až se on podívá na vás. Po dalších třech vteřinách nasaďte široký úsměv. Pes přijde k vám a vrtí ocasem - 5 bodů. Pes se přibližuje jen pomalu, nebo dojde na půl cesty a nevrtí ocasem - 4 body. Pes se zvedne, ale nepohne se - 3 body. Pes odejde - 2 body. Žádná reakce - 1 bod.

4. Krátkodobá paměť
Vezměte psa na vodítko a posaďte ho doprostřed pokoje. Ukažte mu sousto, které příliš nevoní, a rychle ho položte do rohu místnosti. Pak vyveďte psa z místnosti a choďte s ním v kruhu. Nejdéle po 15 vteřinách ho zaveďte zpět do místnosti a pusťte z vodítka. Pes jde přímo k soustu - 5 bodů. Systematickým čenicháním zjistí správný roh a sousto najde - 4 body. Pes hledá nesystematicky, a přesto najde sousto nejdéle za 45 vteřin - 3 body. Pes hledá, ale po 45 vteřinách nic nenajde - 2 body. Bez reakce - 1 bod.

5. Dlouhodobá paměť
Začátek jako u testu 7. Položte sousto do jiného kouta. Potom vyveďte psa z místnosti a vraťte se s ním za pět minut. Pes jde přímo k soustu - 5 bodů. Jde nejdřív do rohu z testu 7, a teprve pak rychle do správného rohu - 4 body. Systematicky vyčenichá správný roh a sousto najde - 3 body. Hledá nesystematicky, ale najde sousto maximálně po 45 vteřinách - 2 body. Hledá, ale po 45 vteřinách nic nenajde - 1 bod. Bez reakce 0 bodů.


6. Schopnost manipulace
Postavte z těžkých knih nebo jiných předmětů a prkna malý stolek. Musí být tak vysoký, aby na něj pes dosáhl tlapou, ale tak nízký, aby pod něj nemohl strčit hlavu. Dejte psovi očichat sousto a položte ho rychle pod prkno. Pes si tlapou vytáhne sousto maximálně za 60 vteřin - 5 bodů. Za jednu až tři minuty - 4 body. Pes se snaží vytáhnout sousto čumákem nebo tlapou, ale během tří minut to nedokáže - 3 body. Čichá a po jednom nebo dvou pokusech to vzdá - 2 body. Po třech minutách žádná reakce - 1 bod.

7. Porozumění řeči
Pes by měl sedět ve vzdálenosti asi dvou metrů. Zavolejte na něj obvyklou intonací: konzerva". Když k vám pes přijde - 3 body. Když nepřijde, zavolejte hudba", a když potom přijde - 2 body. Když se pes na žádné zavolání nepohnul, zavolejte ho jménem. Když se přiblíží - 5 bodů. Když ne, zavolejte ho ještě jednou. Při reakci - 4 body, když nereaguje - 1 bod.

8. Řešení problému
Nechte psa očichat jeho oblíbený pamlsek. Pak jej položte na zem tak, aby to pes viděl. Zakryjte pochoutku prázdnou plechovkou. Vyzvěte psa, aby žral, a měřte čas. Na to, aby se dostal k vnadidlu, potřebuje pět vteřin - 5 bodů. Trvá to pět až 15 vteřin - 4 body. Dále 15 až 30 vteřin - 3 body, 30 až 50 vteřin - 2 body. Jestliže to pes nedokáže, ale čichá kolem plechovky - 1 bod. Žádná reakce - 0 bodů.

9. Řešení problému
Vezměte menší deku a dejte ji psovi očichat. Pak mu ji rychle a plynule hoďte přes hlavu a plec. Osvobodí se během 15 vteřin - 5 bodů. Když to dokáže za 15 až 30 vteřin - 4 body. Osvobodí se za 30 až 60 vteřin - 3 body. Déle: jedna až dvě minuty - 2 body. Nezvládne to - 1 bod.

10. Řešení problému
Dejte psovi očichat chutné sousto a nechte ho, aby je pozoroval po dobu pěti vteřin. Přehnaně rychle položte sousto na zem a přikryjte je utěrkou. Dejte psovi pokyn, aby žral, a měřte čas. Pes se dostane k soustu během 15 vteřin - 5 bodů. Dále: 15 až 30 vteřin - 4 body, 30 až 60 vteřin - 3 body, jedna až dvě minuty - 2 body. Pes se sice pokouší dostat k soustu, ale vzdá to - 1 bod. Po dvou minutách žádná reakce - 0 bodů.Sečtěte body dosažené psem:
45 bodů nebo víc: Pes je vynikající. Takhle inteligentních je méně než pět procent psů.
38 až 43 bodů: Velkolepý pes s vysokou inteligencí.
32 až 37 bodů: Pes je nadprůměrně inteligentní a měl by být schopen dělat vše, co se od normálního psa očekává.
20 až 31 bodů: Průměrná inteligence. Někdy je pes chytrý a někdy hloupý.
14 až 19 bodů: Podprůměrná inteligence. Vyžaduje hodně trpělivosti vůbec něčemu psa naučit.
8 až 13 bodů: Na hranici inteligence. Se psem budou potíže.
Méně než 8 bodů: Velký deficit inteligence. S takovým psem žít je velmi problematické.
--------------------------------------------------------------------------

PES V PŘÍSLOVÍ


Pes chudákův spatřiv boháče nezavrhne svého pána.

mongolské přísloví


Dobrý pes neopouští pána v bídě.

vietnamské přísloví


Kdo uctí psa, uctí pána.

slovenské přísloví


Kdo je přítelem pánovým, má rád i jeho psa.

španělské přísloví


Než spoléhat na dobrého přítele, raději spoléhej na dobrého psa.

polské přísloví


Po roce se pes podobá svému pánu.

španělské přísloví


Lepší dobrý pes než zlý člověk.

slovenské i ukrajinské přísloví


Zlému člověku se vyhýbej více, než-li hadu či zlému psu.

latinské přísloví


Pes dvojích vrat mívá hlad.

české i bulharské přísloví


Věrný pes a starosti se nikdy neztratí.

japonské přísloví


Získal zlého psa - ztratil dobré sousedy.

vietnamské přísloví


Koně chromého, psa líného, sluhy opilého stejné služby jsou.

polské přísloví


Nevyštěká veverku ten pes, kterého vedli do lesa násilím.

finské přísloví


Nezabráníš psu štěkat, ani lháři lhát.

francouzské přísloví


Vzteklý pes málokdy dočká se stáří.
německé přísloví
Když už nedáš almužnu, alespoň nepouštěj psa.

indické přísloví


Sedí pes u kupy sena a říká: "Mám já to ale velký stín!"

arménské přísloví


Zaštěká-li pes, štěká celá ves.

německé přísloví


Kde pes štěká, tam ať také žere.

německé přísloví


Pobíhajícímu psu překáží stojící pes; pracujícímu člověku – – člověk lenošící.

mongolské přísloví


Když už být psem, tedy ve velkém domě.

japonské přísloví


Páteři a psi vydělávají si hubou.

německé přísloví


Pes v kuchyni netouží po společnosti.

francouzské přísloví


Zahradníkův pes zelí nežere, ale nechce, aby cizí je jedl.

španělské přísloví


Psi a panstvo nechávají dveře dokořán.

německé přísloví


Dej si pozor na člověka, který nemluví a na psa, který neštěká.

španělské i brazilské přísloví


Každý pes jinak štěká.

slovenské přísloví


Nehleď na psa, ale čí pes.

české a čínské přísloví


Zlý pes, který vrčí, horší, který mlčí.

slovenské přísloví


Plíživí psi koušou první.

německé přísloví


I když se domácí psi rvou, proti vlku se spojí.

polské přísloví


Pes, který hryže kost, nezná přítele.

německé přísloví


Pes štěká, protože zpívat neumí.

ukrajinské přísloví


Mnohý se rve jako pes, aby žil jako člověk.

francouzské přísloví


Štěkat je psí povolání.

arménské přísloví


Kdo má dvě ženy, nepotřebuje psa.

čečenské přísloví


Svárlivá žena přivázala psa a štěká sama.

gruzínské přísloví


Dobrý pes dostane jen málokdy dobrou kost.

německé přísloví


Neštěká pes pro ves, ale pro sebe.

slovenské přísloví


Kdo nemiluje psy, nemůže být gentleman.

anglické přísloví


Chraň se uvázaného psa a nevázaných lidí.

anglické přísloví


Každý pes je doma lvem.

italské přísloví


Pozor na tichého psa a tichou vodu.

brazilské přísloví


Kdo bije mého psa, bil by i mě, kdyby mohl.

německé přísloví


Kdyby psa naučili mluvit, člověk by přišel o posledního přítele.

slovenské přísloví


Pes, který neloví a chlap, který nemluví, mají jedno společné – hlad.

české přísloví

 

TEST KE KÁVĚ aneb “Vyznáte se v kynologii?”

1. Jak jinak se řekne plemeni saluka?
a) sicilský chrt
b) skotský jelení pes
c) perský chrt

2. Jaká je země původu jezevčíka?
a) Velká Británie
b) Německo
c) Itálie

3. Kdo je považován za prapředka psa?
a) kojot
b) pes hřivnatý
c) vlk

4. Jak je to správně?
a) maltézský pinč
b) maltézský psík
c) maltézský špic

5. Co je to xoloitzcuintli?
a) plemeno
b) kynologický sport
c) onemocnění dýchacích cest

6. Clumber španěl v dospělosti váží okolo:
a) 5 kg
b) 15 kg
c) 30 kg

7. Štěňata dalmatina se rodí:
a) bílá
b) černá či hnědá
c) bílá s černými či hnědými tečkami

8. Stabyhound je:
a) lovecké plemeno
b) služební plemeno
c) chrt

9. Který z jmenovaných zkušebních řádů není mezinárodní?
a) IPO
b) SChH
c) NZŘ

10. Jak přibližně dlouho je fena březí?
a) 42 dní
b) 63 dní
c) 86 dní

11. Co je to PRA?
a) typ výcviku
b) zkratka zahraničního klubu agility
c) onemocnění očí

12. Jaké zbarvení se skrývá pod názvem “black and tan”?
a) černá a bílá (plotny)
b) černá a pálená na jasně určených místech těla psa
c) černá se světlým, co nejpravidelnějším žíháním

13. Které plemeno je “přímým bratrem” akity inu?
a) shikoku
b) šarpej
c) velký japonský pes

14. Velššpringršpaněl se vyskytuje v barvě:
a) jen bílé s tmavočervenými znaky
b) bílé s játrovými či černými znaky
c) jen bílé s černými znaky

15. Jaký pudl je nejmenší?
a) trpasličí
b) toy
c) standardní

16. Jakému plemeni je nejvíce podobný bostonský teriér?
a) americkému stafordšírskému teriérovi
b) foxteriérovi
c) francouzskému buldočkovi

-----------------------------------------------------------------
Odpovědi “Testu ke kávě”

1c, 2b, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a, 8a, 9c, 10b, 11c, 12b, 13c, 14a, 15b, 16c

Jestliže odpovíte na 5 - 8 otázek správně, jistě vám kynologie není vzdálená a o těchto čtyřnohých kamarádech mnohé víte. Ovšem odpovíte-li alespoň na 9 otázek správně, určitě se můžete považovat za člověka, který o kynologii ví velmi, velmi mnoho. Budete-li vašich odpovědí správně 13 a více, jistě nebudu přehánět, nazvu-li vás opravdovým vzdělancem v oboru kynologickém.
----------------------------------------------------------------------

Nejničivější psi? Dogy a... malinká čivava

 
Když dojde na čistou sílu destrukce, kterou různá psí plemena působí svým majitelům, prťavou čivavu předstihne jen německá doga, a to jen o kousek.
8. září 2008
 

Na velkosti prostě nezáleží - jde o přístup. Vyplývá to z podrobné analýzy jedné anglické pojišťovny, specializující se na pojištění psů.

Během života způsobí průměrná čivava škodu na majetku ve výši 638 liber (bezmála 20 000 Kč), čímž zaostává jen o 30 liber (zhruba 900 Kč) za německou dogou. Od počůraných koberců až po rozkousané pohovky, poškrábané dveře a rozbité bytové doplňky, zkáza, kterou za sebou tato plemena zanechávají, je těžkou zkouškou i pro nejupřímnější milovníky psů.

Hodní jsou bernardýni a buldoci
Jak uvádí list Daily Mail, dalším překvapivým ničitelem je jezevčík. Průměrný salámek za život poničí zařízení v ceně 444 liber (přes 13 000 Kč). Na opačném konci tabulky se překvapivě umístili bernardýni a angličtí buldoci jako nejméně rušivé elementy. Dají se prý snáze vychovat a mají vyrovnanější, krotší povahu.

V rámci průzkumu se pojišťovna vyptávala 3 000 majitelů, z nichž skoro dvě třetiny už dříve žádaly tuto společnost o náhradu nějaké škody, kterou jejich pes způsobil. Většinu ničivé síly rozpoutávala štěňátka, ale 15 procent majitelů psů tvrdí, že jejich psi v ničení pokračují během celého života.

"Není překvapivé, že německá doga je na prvním místě. Je jasné, že už velikost a váha tohoto plemena ji k nehodám v domácnosti předurčuje. Velkým překvapením však je, že malinká čivava hned na druhém místě. Je neuvěřitelné, že nejmenší psí plemeno dokáže napáchat tolik škody," říká Mike Pickard, který výzkum prováděl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jenom ti kdož neměli nikdy psa nemohou pochopit oč by byl život bez psů chudší.

Koupit si psa je jediný způsob, jak si lze za peníze pořídit lásku.

Čím víc poznávám lidi kolem sebe, tím víc si vážím svého psa.

Pán bůh nám dal v podobě psa opravdového přítele neboť věděl,že takového mezi lidmi nenajdeme.

Lidé, kteří nemají psa, ochuzují nevědomky svůj vlastní život.

Pes je krásný bez ješitnosti, silný bez vypínavosti a udatný bez zběsilosti. Má všechny lidské ctnosti bez lidských slabostí.

Zkuste se kolem sebe dívat očima našich čtyřnohých přátel. Dívejte se a divte se - jaký je ten náš svět - a jaký by mohl být. Laskavý a krásný.

Člověk je bohem psa. Pes nezná nikoho jiného, nechápe nikoho jiného. Jeho celá psí duše se rozplývá v jeho bohu, všechny jeho síly jsou zasvěceny jeho službám.´

Člověk který se umí radovat z podzimního lesa, člověk který zažil ticho koňské stáje a člověk který dal jméno psovi, jen takový člověk je člověkem.

Zvířata nejsou našimi bratry ani podřízenými - jsou to jiné národy, zachycené spolu s námi v síti života a času.

Řekni mi, jakého máš psa a já ti řeknu, jaký jsi.

Nehledej krásu, ta srdce nemá, hledej srdce, krása přijde sama....

Není na světě lepšího psychiatra, než je štěně olizující vám obličej.

Můžete svému psu vykládat jakoukoli bláznivinu a on na vás vždycky vrhne pohled pravící: "Můj bože, ty máš pravdu! Nikdy jsem na nic takového nepomyslel!"

Představte si, co si o nás musí myslet! Přijdeme ze samoobsluhy s ohromnou hromadou věcí - kuřata, vepřové, půl krávy. Určitě nás mají za největšího lovce na světě! (Ann Tylerová)

Spatřil jsem v psích očích prchavý výraz pobaveného pohrdání a jsem přesvědčen, že psi si v podstatě myslí, že lidé jsou blázni. (John Steinbeck)

Člověk je psí představa o tom, jak by měl vypadat Bůh. (Holbrook Jackson)

Můj teriér nemluví. Asi proto mu rozumím. (Pierre Wolf)

Je celkem velice snadné psu porozumět a naučit se číst jeho myšlenky. Pes se neumí přetvařovat, neumí klamat, neumí lhát, protože neumí mluvit. (Alex Munthe)

Pes pozná dobrého člověka. Jenže, co mu dá námahy, než takového výjimečného jedince najde. (Cyril Šedý)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srovnávací tabulka věku psa s věkem člověka

Ať už je to pro každého chovatele jakkoli těžké, musí si uvědomit, že jeho psímu příteli přibývají roky rychleji, než lidem. Pes se průměrně dožívá věku 12ti let, přičemž malá plemena se zpravidla dožívají věku vyššího, než plemena velká. Pes potřebuje lásku svého pána i ve stáří. Je potřeba se snažit, aby se pes dožil co nejvyššího věku v plné svěžesti a zdraví, je potřeba mu zachovat spokojený domov, projevit mu zvýšenou péči a věnovat mu mnoho citu. Na poslední etapu psova života se dívejte klidně a snažte se získat co nejvíce z času, který vašemu společnému soužití zbývá. Je zbytečné předem odepisovat roky života, které ještě mohou být pro vás a pro vašeho čtyřnohého přítele velmi příjemné.

 

Pes Člověk
1 rok 15 let
2 roky 21 let
3 roky 27 let
4 roky 32 let
5 let 37 let
6 let 42 let
7 let 47 let
8 let 51 let
9 let 55 let
10 let 59 let
11 let 65 let
12 let 69 let
13 let 75 let
14 let

83 let