Jdi na obsah Jdi na menu
 


Každý se stará o to, aby psi neublížili lidem.Ale to, že lidé ubližují psům, už nezajímá skoro nikoho....

Obrazek

CO KDYBYCHOM, MY LIDÉ, NECHALI ZVÍŘECÍ SVĚT ALESPOŇ PROJEDNOU NAPOKOJI A ZAČALI SE STARAT O NÁSILÍ, KTERÉ PROVADÍME MY?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kam volat, když jste ve svém okolí svědky týrání zvířete ?


Případy týrání zvířat velmi rychle a spolehlivě řeší příslušná městská veterinární správa. Proto pokud víte, že někdo týrá zvíře, neváhejte tento případ nahlásit.
Možná mu tím zachráníte život. A to opravdu není málo.
Důležitá je přesná adresa a jméno majitele zvířete, případně jméno a popis nešťastného zvířátka. Veterinární správa vyvolá šetření ve spojení s veterináři a případ prošetří. Majiteli je možno uložit pokutu, nebo zvíře přímo odebrat, pokud veterináři uznají, že je to třeba.
Zelená linka pro týraná zvířata
Tel.: 0800 173 189
na toto číslo můžete volat zdarma, pokud budete svědky týrání nějakého zvířete.
Tel.: 0602/ 357 443, 0606/ 945 191

Sem se můžete s důvěrou obrátit. Případně napište k nám do redakce, na adresu lanugo@email.cz, a my případ nahlásíme. Prosíme, nebuďte lhostejní k utrpení druhých.

Jak postupovat, když jste svědkem týrání zvířete
na ulici:

1. Zavolejte policii, která má právo daného člověka legitimovat a následně postupovat podle platných zákonů.

ve vašem okolí:

1. Obraťte se na příslušný obvodní úřad na odbor životního prostředí nebo na městskou veterinární správu. Na těchto úřadech najdete státem placené pracovníky a inspektory, kteří mají v náplni práce, se takovýmito případy zabývat a situaci vyřešit.

2. Povinností inspektora je shledat či neshledat stížnost odůvodněnou. V případě, že se dle inspektora skutečně jedná o týrání zvířete, dá podnět k odebrání zvířete na městský úřad, který tak na základě takovéhoto návrhu a zákona na ochranu zvířat č. 246/92 Sb. § 28a musí učinit.

Další možností je obrátit se na SOS linky Asociace ochránců zvířat ČR, nebo na Ligu na ochranu zvířat, kteří se budou týráním zvířete dále zabývat.
SOS LINKY

0602/ 357 443 a 0606/ 945 191

Liga na ochranu zvířat - inspektorka p. Semelová
Tel.: 02/ 792 20 61

Link na okresní městské veterinární správy pro nahlášení týraného zvířete
http://svs.aquasoft.cz/

Potřebné informace a rady, jak dále postupovat Vám zcela jistě ráda poskytne i většina útulků.
zdroj

dům pro opuštěné a týrané psy

Paní Synková je soukromou osobou, nikoli podnikatelským subjektem. Neprovozuje žádnou živnost související s provozem útulku, chovem zvířat nebo jinými službami podle Živnostenského zákona. Její aktivity související s péčí o zvířátka nejsou motivovány dosažením finančního zisku ani jiného prospěchu, ale pouze altruismem pramenícím z lásky ke všemu živému a soucitem k opuštěným a týraným zvířatům.

Domov pro opuštěné a týrané psy v Ostravě-Heřmanicích funguje přibližně 22 let. Není nikde organizován, jde o soukromou osobu pečující o nalezené pejsky na vlastní náklady, ve vlastním domě, a případně za pomoci darů hodných lidí.

Pejsci jsou po příchodu odblešeni, odčerveni, případně ošetřeni a vyléčeni, poté jsou naočkováni proti vzteklině a dalším nemocem, někteří kastrováni. Pokud to jejich zdravotní stav, povaha a věk dovolí, jsou jejich fotografie zveřejněny v nabídce pejsků. Až do okamžiku, kdy se pro ně najde nový pán nebo panička jsou hýčkáni a učeni, že na světě jsou i hodní lidé. Není to jednoduché, neboť spousta pejsků má za sebou traumatizující zážitky, jejichž následky nesou celý život. A přesto, když vejdete do Domova pro opuštěné a týrané pejsky, přiběhne Vás přivítat vesele poštěkávající smečka krásných pejsků. Na první pohled nepoznáte, který pejsek prožil v laskavé péči celý život a který má za sebou krušné chvíle.

Našim přáním je, aby byl počet opuštěných pejsků co nejmenší a aby žádný pejsek nikdy nepoznal zlo způsobené člověkem.

Paní Daniela Synková
Ostrava-Heřmanice
info@pejsci.czechian.net

 

Bude týrání zvířat konečně trestáno?

autor- 
2162708565_8f45f3a001_m.jpg

Stačí letmý pohled do statistiky, abychom zjistili, že 522 inspektorů KVS zjistilo v roce 2004 nevyhovující péči o zvíře a podalo podněty k 285 správním řízením. Podle údajů Ministerstva spravedlnosti ČR však bylo odsouzeno pouze 14 osob. Za celé období od roku 1992 pak bylo za týrání zvířat celkem odsouzeno jen 221 osob. Žalostná čísla by se měla změnit.

Novela zákona 273/2008 o Policii ČR signalizovala blýskání na lepší časy a od 1.1.2008 policisté už mají novou možnost vstupovat na pozemek, kde je podezření pro týrání zvířat. V minulosti to bývalo velmi palčivým problémem, když majitel nebyl přítomen nebo odmítal policii vpustit. Přesto se stav příliš nezlepšil, především proto, že policie neměla informaci, že k týrání zvířat dochází. Tu ovšem mohli poskytnout lidé jen z blízkého okolí. Falešná solidarita, nezájem a lhostejnost a někdy i strach z následků těmto lidem zavázala ústa. Týrání pak často vedlo až k tragickým koncům.

A tak přichází další novela, tentokráte z 5. srpna 2008, kdy prezident Václav Klaus podepsal další zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ten mimo jiné zpřísňuje postihy za trápení zvířat nebo za jeho propagaci, upravuje také pravidla pro přepravu zvířat. Takzvané kontaktní norování, při němž se lovečtí psi cvičí přímo na živých zvířatech, zákon nepovoluje. Sněmovna Klausovo veto nepřehlasovala.

Co je důležité, že zákon obsahuje řadu významných úprav, které zlepšují kvalitu péče o zvířata. Mezi přestupky patří podle zákona nejen týrání či usmrcení zvířete, ale například i to, když jim člověk nezabrání. Za to hrozí pokuta až půl milionu korun. Lidská lhostejnost by měla být trestána. Problémem však bude její dokazování. Ale nejde o lidi lhostejné, jde především o ty, kteří zvířata týrají. Pokutu až 200 tisíc korun si mohou vysloužit lidé, kteří budou mimo jiné propagovat týrání zvířat nebo se o ně budou špatně starat. Trochu extrémní se jeví pokuta 50 tisíc korun pro ty, kteří by venčili psa bez vodítka. Důvodem je napadání dětí především bojovými plemeny, a těžké následky takových úrazů. I chovatelé ptáků se budou muset poučit, neboť norma nově za týrání považuje poškozování a přistřihávání křídel ptáků kvůli tomu, aby nemohli uletět. Pokusy na zvířatech budou přípustné jen tehdy, pokud se prokáže, že neexistuje jiná varianta.

 

Podle nového zákona by neměly smět kupovat zvířata děti do 15 let. Skutečnost překvapivá, protože pěstování kanárků, andulek, rybiček, křečků a morčat mívá výrazně dětský charakter, a tak rodičům nezbývá, než svoji ratolest při nákupu doprovodit. Chovatelem zvířat, která mohou být nebezpečná a vyžadují zvláštní péči, se mohou stát jen dospělí. Norma nově upravuje i ochranu zraněných zvířat, která byla odchycena v přírodě. O ně bude muset v záchranných stanicích pečovat minimálně jeden pracovník. V ČR nyní funguje 24 těchto stanic.

Co se považuje za týrání zvířete podle platného zákona

- Nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.
- Omezovat výživu zvířete.
- Omezovat pohyb nutný pro určitý druh zvířete, pokud by omezení způsobilo utrpení.
- Chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně způsobovala utrpení.
- Provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete (např. kupírování uší, ničení hlasivek... apod.).
- Zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání.
- Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. (důvody k usmrcení naleznete ve zmiňovaném zákonu).
Příslušná veterinární správa je povinna celou věc zkontrolovat (stejně jako policie kontroluje dodržování zákonů), případně udělit potrestání. Náklady spojené s léčbou, péčí po odebrání (např. pobyt v útulku) týraného zvířete hradí a nese osoba, která tento stav způsobila, tj. majitel zvířete.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psí návnada!!!

Psům jsou zaživa do tlamy, tlapek a kůže provrtány díry, kterými se pak prostrčí ostré háky. Pak jsou tato nebohá zvířata, která sténají bolestí,hozena do moře. Proč? Jako návnada pro žraloky!!!

V oblasti Indického oceánu jsou žraloci hotová delikatesa. A obchodníci pro jejich ulovení jsou ochotni udělat cokoli, i k takovýmto případům brutálního týrání psů.

Jedna rodina byla na dovolené a u moře na pláži našli napůjl mrtvého pejska,který byl rozedraný do krve!Okamžitě ho odnesli k veterinářovi a ten ho ošetřil a háky mu vyndal,pejsek byl zachráněn.

Ale ne všichni chlupáči ale mají takové štěstí jako tenhle. Většinou skončí v útrobách smrtící paryby. Ochránci zvířat bijí na poplach: "Bohužel je to tak. Není to ojedinělý případ, domorodci skutečně používají psy pro lov žraloků, i když jim podle zákonů hrozí až dva roky vězení. Ale oni na to nedbají a klidně riskují, věří, že se jim nic nedokáže. Našla se už i kočka doslova prošpikovanou háky. Mnoho zvířat se utopí, jiné žralok spolkne," potvrzuje MarieAnnick Chantrel, viceprezidentka Organizace na ochranu zvířat.
-------------------------------------------------------------------------------------
Co se stane s dostihovými chrty po jejich kariéře?

O smutných koncích dostihových chrtů v Irsku a ve Španělsku se člověk dozvídal pouze ze zahraničního tisku nebo z internetu. Případná adopce zvířete odsouzeného k smrti se donedávna mohla uskutečnit jen velmi složitě - prostřednictvím zahraničních ochranářských organizací. Přes jeObrazekdnu z nich získala svého chrta Williama také Lucie Miric. Informace o vysloužilých psích závodnících, a především osobní zkušenost jí vedly k založení české Nadace pro adopci chrtů, která existuje od začátku tohoto roku a má za sebou první transport ohrožených chrtů k českým zájemcům. Pro španělské a irské dostihové chrty znamená ukončení dostihové kariéry rozsudek smrti. Jsou stříleni, věšeni nebo hynou hladem a nemocemi. Přitom jde o velmi mladá zvířata. Pokud máte o tento problém hlubší zájem, bližší informace získáte také na telefonním čísle 736 231 713.
--------------------------------------------------------------------------------------

Týraní dostihoví chrti našli klid v českých rodinách

OKROUHLÉ HRADIŠTĚ - Tělo kost a kůže, zkrvavené končetiny, nezhojená zranění, klec, kde se sotva otočí. Takhle často končívají šampióni chrtích dostihů, když doslouží. Obrázky uveřejněné před časem v médiích otřásly i Lucií Mirič z Okrouhlého Hradiště, která se rozhodla týrané psy z Irska, Velké Británie a Španělska zachránit


Češi zachránili čtyřicet týraných chrtů

„Dnes jsme přivezli čtyřicet psů z Irska. Je to letos už náš druhý transport, celkově jsme přivezli už 58 chrtů,“ řekla nám. „Máme tady chrty od osmi měsíců do osmi let. Už ve čtyřech letech jsou pro dostihy staří a jejich majitelé v momentě, kdy jim přestanou vydělávat, se jich zbavují,“ dodala.

Psi končí často v krutých podmínkách. Také řada psů z těch, kteří včera přijeli do Okrouhlého Hradiště, prožila doslova peklo. „Teď už jsou chrti v relativně slušném stavu, postaraly se o ně před odjezdem do Čech irské útulky,“ dodala Mirič.

Aby týraného chrta získali do své péče, musejí noví čeští majitelé složit čtyři a půl tisíce korun. „Z této částky hradíme kastraci, čipování a částečně transport. Stejně se bez sponzorů neobejdeme,“ vysvětlila Mirič s tím, že sehnat veškerá potřebná povolení není vůbec jednoduché. Cestu dlouhou přes pět set kilometrů absolvovaly na Tachovsko Sylva Cenková z Rychvaldu u Karviné a Lucie Rašková z Ostravy.

„Mám už doma jednoho psa z prvního transportu. Když jsem v televizi viděla, jak se tam s chrty zachází, řekla jsem si, že musím pomoct,“ uvedla Cenková. Svému novému čtyřnohému příteli bude říkat Jimmy. „Původně se sice jmenoval Tom, ale stejně mu nikdy nikdo jménem neříkal. Pro původní majitele je to jen věc, která nějaký čas vydělává peníze,“ dodala. Prvního chrta, psí slečnu, si pořídila Lucie Rašková. „Nějaké psy už doma máme, ale chrta ještě ne. Budeme jí říkat Sky,“ řekla nám.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
...chceš-li pomoci podívej se na http://www.ochranazvirat.cz/Add/petice.htm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pejsek z útulku - podmínky převzetí-

Rozhodneme-li se sdílet svůj život s psím kamarádem, proč si ho nevybrat v psím útulku? Vezmeme-li si pejska z útulku, činíme nejen dobrý skutek pro své vědomí, ale hlavně získáme věrného přítele, který (zvláště má-li za sebou pohnutý osud) k nám zcela přilne a je nám plně oddán. Také tím v útulku uvolníme místo pro dalšího nechtěného psíka, který se ještě dnes možná krčí před ranami zlého člověka nebo hledá odpadky u kontejnerů.Bohužel se velmi často setkáváme s tím, že si lidé od nás vezmou štěně (a své rozhodnutí si nenechají vymluvit) a po několika měsících nám vrací temperamentního sebevědomého výrostka, a to téměř vždy z důvodu, že psa není možné zvládnout. Proto apeluji na všechny, kteří chtějí psího kamaráda - jste si jisti, že máme dostatek času se štěněti věnovat? Máte dostatek trpělivosti s výchovou a následným výcvikem mladého psa? Jste připraveni na to, že štěně a mladý pes zničí spoustu věcí? Pokud si nejste jisti, nepořizujte si štěně nebo temperamentního psa!!! Není radostnější událost, než když zvíře odchází z našeho útulku do pěstounské péče, o to bolestnějží je pak jeho návrat, a to především pro psa!!! Jedná-li se navíc o psa, který nemá k lidem velkou důvěru (týrán v minulosti...), může ho skutečnost, že je vrácen zpět do útulkového kotce, poznamenat a ještě víc utvrdit v jeho nedůvěře k lidem!Co se týče výběru plemene, v našem útulku (a jistě i v útulcích v jiných městech) se nachází velmi široká škála psů, od štěňat po staré psy, miniaturní i gigantická plemena a jejich kříženci.Je až s podivem, jací psi se mnohdy dostávají do těchto zařízení. Můžete zde nalézt malá štěňata. která se rodí opuštěným březím fenám nebo fenám, které jejich majitel neuhlídal (nebo odmítá kastraci a štěňata úmyslně "množí") a pak štěňata vyhodil, mladé či dospělé psy i ty, kteří jsou již psími důchodci. Majitelé opouštějí své miláčky tehdy, když tito je nejvíce potřebují - již zmíněné březí feny, nemocní psi, psi zranění ... Podmínky!!! Podmínky pro převzetí psa z útulku jsou zdánlivě jednoduché - mít alespoň základní znalosti o potřebách psa (výchova, výcvik, výživa, ošetřování...), dostatek času na péči o psa a odpovídající prostor. Ve skutečnosti však každý zájemce prochází pečlivým "hodnocením" pracovníků útulku - zjišťujeme tak, jak dalece je budoucí majitel schopen zajistit zvířeti odpovídající a dostatečnou péči, pohyb apod. Jedná-li se o psa temperamentního, obtížněji zvladatelného příp. ostrého (zejm. velká plemena), uvážlivě vybíráme, komu takové zvíře svěříme do péče.Na základě zjištěných skutečností je zvíře zájemci buď přímo předáno, event. zamluveno do určité doby (dle možnosti zájemce zvíře převzít, po skončení 15denní karantény, vakcinaci, kastraci  příp. rekonvalescenci po nemoci nebo zranění apod.).S budoucím majitelem je sepsána smlouva o převzetí zvířete která obsahuje podmínky pro držení psa - tuto smlouvu se nový pěstoun svým podpisem zavazuje dodržovat. Podle našich časových možností jezdíme na kontrolu ustájení a celkového stavu psa, při zjištění porušení smlouvy (tedy jakékoli nedostatky či úmyslná pochybení v péči o zvíře a jeho ustájení) jsme oprávněni zvíře majiteli odebrat - což jsme již několikrát učinili. Každá taková zkušenost přispívá k opatrnějšímu a uvážlivějšímu vybírání nového majitele pro útulkové psy.Na tomto místě také chceme zmínit některé situace, které se v námi provozovaném útulku často odehrávají.Nezřídka se stane, že o psa má zájem člověk, který naprosto nesplňuje požadavky, které útulek klade na zájemce o psa. Za dobu praxe jsme schopni odhadnout, zda zvíře prožije šťastný a spokojený život nebo zda skončí v nevhodných podmínkách a strádajíce nedostatečnou (nebo žádnou) péčí. To je pak nejčastějším důvodem, proč od nás zájemce psa nedostane.Dalším problémovým zájemcem je "nadšenec" - pobíhá kolem kotců a výběhů a vymáhá psa, do kterého se - jak tvrdí - na první pohled zamiloval. Po sdělení, že pes není k odběru, požaduje od jezevčíka přes pitbulteriéra po haskyho - prostě nějakého psa! Na takové zájemce jsme už zvyklí a velmi opatrní co se případného umístění zvířete týče. Mnohokrát se nám stalo, že i přes upozornění na povahu psa trval zájemce na výběru a za krátkou dobu nám psa vracel s právě takovým odůvodněním, na které jsme upozorňovali (temperament, nesnášenlivost k domácím zvířatům, utíkání, nečistotnost v bytě apod.).V neposlední řadě nám zbytečné problémy způsobují zájemci "senioři", resp. jejich mladí příbuzní. "Babičce umřel starý pejsek, tak bychom pro ni chtěli tohle štěňátko!" To je velmi častý scénář. Tito lidé si neuvědomují, že jejich důchodkyně byla zvyklá na starého psa a malé štěně vyžaduje téměř neustálou pozornost a náročnou (mnohdy finančně nákladnou co se kvality krmiva týče) péči, nechápou, že nejde jen pejska u babičky na dvorku vysypat z krabice a mějte se! Mnozí lidé neopomenou dodat, že bábi nebo dědovi bude letos osmdesát devět, pohybuje se obtížně a pouze s holí, takže procházky nepřipadají v úvahu a že pejsek vlastně stráví život od útlého mládí osamělý na dvorečku. Těžko takovým zájemcům něco vymlouvat, nakonec v nás vidí nepřátele, kteří jim odmítají dát to nádherné roztomilé dvouměsíční štěňátko rotvajlera a namísto toho se jim snaží vnutit 6ti letého středního nebo malého křížence... Pokud si tito lidé nakonec prosadí svou a pořídí si pejska jinde, po úmrtí seniora najednou o zvíře nikdo nemá zájem a to skončí jako nechtěné v útulku - nezřídka s nevhodnou povahou (extrémní bázlivost nebo agresivita).Proto vás i na těchto stránkách prosíme - buďte trpěliví při výběru psa a tolerantní a vstřícní k přístupu pracovníků útulku! Uvědomte si, že oni znají psy lépe než vy a podle vašich požadavků se vám snaží doporučit takové zvíře, které bude ideálním kamarádem a ne obtížným "příživníkem"...
-------------------------------------------------------------------------------------
...ZANEDBÁNÍ A TÝRÁNÍ PSŮ....

Obrazek

Podle sledování, která probíhají v našich podmínkách podle zákona na ochranu zvířat od roku 1994, bylo u nás při kontrolách inspektory veterinárních správ zjištěno v zájmových chovech, kde jsou psi chováni pro zálibu, že podmínky pro chovaná zvířata v každém dvanáctém případě nevyhovují nebo vyvolávají jejich utrpení. Při těchto šetřeních byly zjištěny i případy krutého zacházení se psy. Našimi soudy bylo v uvedeném období za týrání zvířat odsouzeno 168 lidí. V útulcích je každoročně náhradně pečováno o více než 60.000 psů a jejich počet se bohužel stále zvyšuje. Značné množství z nich bývá svými vlastníky úmyslně, mnohdy za velmi krutých podmínek, opuštěno.
Varující je i několikatisícový počet psů, kteří byli usmrceni, protože došlo k porušení podmínek zákona o myslivosti. Ve veterinárních ošetřovObrazeknách se objevuje stále více psů s autoúrazy. Někdy zanedbání, jindy určitý způsob přehnaného přizpůsobování zvířat člověku, nebo i dobře míněná, ale neodborná péče o psa, nejčastěji překrmování a nedostatek pohybové aktivity vede u psů ke zvýšenému výskytu chorob s poruchami metabolismu (tloustnutí, poruchy trávícího nebo pohybového aparátu).
--------------------------------------------------------------------------------------
...TESTY NA ZVÍŘATECH.../V ČR/

Tisíce zvířat se denně používají po celém světě i k testování kosmetiky, léků, chemických látek nebo ve vojenském výzkumu. Testy na zvířatech se provádějí i u nás. Český zákon dovoluje provádět pokusy při vývoji a testování léčiv, diagnostice nemocí, při testování chemických látek z hlediska jejich nezávadnosti pro zdraví člověka a pro životní prostředí a pro výuku např. budoucích lékařů, veterinářů.

"V České republice platí zákaz provádět testy kosmetiky a jejích složek na zvířatech," dodává Tomáš Popp z organizace Svoboda zvířat. Ingredience používané pro výrobu kosmetiky se často však používají i v medicíně a tam zákaz neplatí. Znamená to, že i výrobci, kteří netestují svoji kosmetiku na zvířatech, mohou používat látky, při jejichž testování si králíci, opičky, kočky nebo psi prožili strašná muka…

Jak se testují granule?

 • Zvířata pro účely pokusů jsou chována v chovných zařízeních, která je prodávají laboratořím.
 • Celý život stráví zvířata v nepřirozeném prostředí uzavřená v kotcích, nebo malých klecích.
 • Jsou na nich prováděny zákroky, jejichž důsledkem je stres, zažívací problémy, silné bolesti a velmi často i smrt. "Zvířatům je například omezováno množství krmiva, nebo jsou naopak násilně krmena nadměrnými dávkami. Z krmiva jsou jim odnímány důležité složky," vypočítává Tomáš Popp.
 • Aby se dokázalo, že krmivo je bezpečné i pro nemocná zvířata, jsou těm pokusným prováděny operace, jež je nadosmrti zmrzačí. "Kočkám je například vyoperována jedna ledvina a druhá poškozena, aby se uměle přivodil stav ledvinové nedostatečnosti," říká Tomáš Popp.

Proč ještě zvířata trpí?

 • Základní výzkum
  Cílem je rozšířit lidské poznání a porozumět fungování zvířecího a lidského těla. Zkoumají se reakce zvířat na různé podněty a zásahy do jejich těla. Podávají se jim drogy, dávají elektrické šoky, nedostávají potravu nebo vodu, jsou vystavena silnému světlu či naopak žijí v naprosté tmě. Je jim záměrně poškozena nebo odstraněna část mozku ap.
 • Lékařský výzkum
  Vědci uměle zvířata infikují nemocemi a následně zkoumají jejich působení a hledají způsoby, jak je lze léčit. Zjišťuje se tak účinnost a bezpečnost nových léků. Testování léčiv na zvířatech je přikázáno zákonem!
 • Testování chemických látek
  Na zvířatech jsou testovány nové chemické látky pro použití v průmyslu, v zemědělství, v potravinářství i domácnostech. Jsou jim nanášeny do očí, na kůži nebo je musí jíst. Jde o látky jako barvy, rozpouštědla, ředidla, hnojiva, čistící prostředky, šampony, oční stíny apod.
 • Genetické inženýrství
  V posledních letech vědci začali »vyrábět« nová geneticky upravená zvířata. Jsou využívána v lékařském výzkumu. Např. slepice, jejichž bílek obsahuje protirakovinotvorné proteiny, ze kterých bude možné vyrábět nové léky. Mnoho zvířat při nich trpí bolestivými, a dokonce smrtelnými vedlejšími účinky jako např. nádory, deformacemi končetin a lebky, neplodností, artritidou a cukrovkou.
 • Vojenský výzkum
  Tyto pokusy jsou tajné, ale jen ve Velké Británii bylo v roce »použito« pro tento účel 13 tisíc zvířat. U nás je zkoušení zbraní na zvířatech zakázáno, ale zkoušení jejich účinků možné je…
 • Výuka
  Pokusy na zvířatech se provádějí na středních a především na vysokých školách např. při studiu lékařství, veterinářství, biologie, zemědělství.

Kočky by určitě nekupovaly...

Organizace Svoboda zvířat radí chovatelům domácích mazlíčků nekupovat výrobky firem, které prováděly nebo provádějí kruté pokusy na psech a kočkách při testování krmiva. Jedná se o tyto společnosti a jejich výrobky:

 • Procter&Gamble - Iams, Eukanuba
 • Mars - Pedigree, Cesar, Whiskas, Sheba, Kitekat, Pal, Chappie
 • Colgate-Palmolive - Hill´s
 • Nestlé - Friskies, Felix, Alpo
 • Ralston-Purina - Purina (tato společnost je navíc jedním z největších dodavatelů krmiva pro pokusné laboratoře).

Kde se v České republice trápí zvířata?

Tady se u nás provádí a prováděly podle organizace Svoboda zvířat testy na zvířatech. Ze seznamu více jak stovky míst např.:

 • Akademie věd ČR Praha, Brno, Nový Hrádek, Hradec Králové, České Budějovice, Liběchov
 • Biopharm Jílové u Prahy
 • Biotest Pardubice
 • Bioveta Ivanovice na Hané
 • Česká zemědělská univerzita Praha
 • EuroBioMa Nový Jičín
 • Imunotech Praha
 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • MikroChem LKT Břilice
 • OKD, DPB Paskov Frýdek -Místek
 • Psychiatrické centrum Praha
 • Sevapharma Praha
 • Státní veterinární ústav Liberec, Olomouc, Praha
 • Vojenská lékařská ak. J. E. Purkyně Hradec Králové
 • Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín
 • Výzkumný ústav výživy zvířat Pohořelice

Autor: Tomáš Lamberský

-------------------------------------------------------------------------------------

Na SlovenskObrazeku se rozmohlo kruté týrání psů. Už v prosinci zemí otřásl případ oběšeného psa, teď se stalo něco podobného nedaleko Košic.

Štěně německého ovčáka těžce zranil vlak. A někdo ho potom ještě na kabelu oběsil na zábradlí u perónu a do nozder mu nacpal nedopalky cigaret. Pokud se prokáže, že pes v době oběšení ještě žil, bude čin posuzován jako týrání zvířat. Zatím neznámým pachatelům hrozí až dva roky vězení.

--------------------------------------------------------------------------------------

Neurvalec šel za týrání psa do vězení

MOST - Devětadvacetiletý František Erlitz z Litvínova – Janova byl včera odsouzen mosteckým okresním soudem na deset měsíců do věznice s ostrahou za to, že v září loňského roku utýral svého pitbula. Rozsudek dosud není pravomocný.


Případ je pozoruhodný tím, že se řadí k několika z mála rozsudků, kdy člověk byl za týrání psa odsouzen k nepodmíněnému trestu vězení.

Obžalovaný muž před soudem uvedl, že prý přišel domů z práce  a pes na něj, podle jeho výpovědi, bezdůvodně zaútočil. Potom psa zavřel do ložnice, vzal si sekáček a pes skončil s bodnořeznými ranami na hlavě a na krku. Erlitz pak nechal psa, ať si líže rány a šel se opít do kuchyně. Jeden člověk, který je známý Erlitze, se o situaci dozvěděl. Proto zavolal městskou policii. Ta psa se krvavými ranami na hlavě odvezla k veterináři, kde i přes poskytnutou pomoc druhý den uhynul. V dubnu letošního roku mostecké státní zastupitelství podalo na majitele psa obžalobu.

Erlitz před soudem projevil lítost, prý psa miloval. Fotodokumentace utýraného psa tomu ale nenasvědčovala. Muž již byl několikrát trestán a desetiměsíční trest do věznice s ostrahou dostal i proto, že byl stále ještě v pětileté podmínce z minulého trestného činu.

Soudkyně Bohumila Huňáčková, která sama vychovala dva boxery, z toho jednoho z útulku, uvedla, že ji Erlitzův čin překvapil. Na Mostecku se bude soud zabývat ještě dvěma případy týrání psů. V obou majitelé vyhodili psa z okna.

--------------------------------------------------------------------------------------

Stát proti trýznitelům zvířat přitvrdí

Praha – Podříznuté tělo psa a poházené vnitřnosti našli včera v Havlovicích v blízkosti vietnamské tržnice zaměstnanci domažlické radnice. Podobné případy krutého zacházení se zvířaty však v poslední době nejsou výjimkou.


Pes zabitý jako jatečné zvíře. Malý chlupatý oříšek měl rozstříštěnou lebku, část těla zbavenou srsti a ránu na krku, z níž zřejmě vykrvácel. Vše silně připomíná zabijačku prasete.
Pes zabitý jako jatečné zvíře. Malý chlupatý oříšek měl rozstříštěnou lebku, část těla zbavenou srsti a ránu na krku, z níž zřejmě vykrvácel. Vše silně připomíná zabijačku prasete.

V minulých dnech například šokoval českou veřejnost případ brutálně utýrané kočky mladíkem Valdemarem Kostkou. Nesouhlasné reakce pak vzbudil především fakt, že soud pachateli uložil relativně mírný trest – stodvacet hodin veřejně prospěšných prací. Ochránci zvířat vidí problém v tom, že současný trestní zákoník stále označuje zvířata jako věci, ne jako živé tvory. „Zákon o týrání zvířat je přitom označuje jako cítící bytosti.

Mezi oběma zákony tedy existuje nesoulad,“ upozorňuje Jaroslav Malý, koordinátor občanského sdružení Lovci Bestií, které upozorňuje na případy týrání zvířat. „Současné postihy případné pachatele neodrazují. Spíše vysílají signál, že si lidé mohou k zvířatům dovolit cokoliv,“ pokračuje Malý.

Postihy za podobné činy se přitom zřejmě skutečně zpřísní. „Chystaný návrh novely zákona o týrání zvířat zpřísňuje postihy za týrání zvířat. Výrazně zvyšuje i výše pokut, které je možné uložit za přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání,“ říká Petr Habáň z tiskového odboru ministerstva zemědělství. Původní novela byla v únoru prezidentem vetována kvůli kontroverzní pasáži povolující kontaktní norování. Ministerstvo se jej však po úpravách chystá znovu předložit. „Zákon půjde znovu do vlády ještě do konce dubna. Novela se momentálně upravuje, aby odpovídala senátní verzi, která nepodpořila ono problematické norování. Tím pádem by návrh měl mít velkou šanci na úspěch projít,“ myslí si Habáň.

Tvrdší postup proti trapitelům zvířat chystá i ministerstvo spravedlnosti. V přípravě je totiž je návrh nového trestního zákoníku, který by měl přinést zpřísnění postihů za týrání a utýrání zvířat. Zvýšila by se tak jednak trestní sazba za týrání zvířat, jednak počet případů, které by bylo možné jako týrání zvířat postihovat. V novele trestního zákoníku by se měl také objevit nový trestný čin – zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.

------------------------------------------------------------------------------------

Umláceného psa hodil k odpadkům. Odsedí si tři měsíce

Tři měsíce stráví ve vězení muž, který na sklonku loňského roku v Kostelci nad Labem umlátil psa. Zvíře před smrtí krutě týral, nejméně čtyřikrát s ním praštil o zem a dával mu rány pěstí.


Ilustrační foto

Mrtvého psa pak hodil mezi odpadky do kontejneru. Tam později tělo zvířete našel syn jeho družky – a obrátil se na policisty. Ti hned zahájili trestní stíhání.

Je trest pro tohoto agresora dostatečný?

Následná pitva jasně prokázala, že smrt psa způsobilo právě týrání. Zvíře mělo silně pohmožděnou levou polovinu těla a natržená játra, to vedlo ke krvácení do dutiny břišní a oběhovému selhání. Pachatel zřejmě psa umlátil v afektu nebo pod vlivem alkoholu. Násilí přitom bylo opakované.
Mělnický soud potrestal muže tříměsíčním nepodmíněným trestem.

-------------------------------------------------------------------------------------

Další násilí: Psa podřezali jako při zabíjačce

Havlovice - Zbytky voříška našla pracovnice životního prostředí, doprovázená strážníky, vedle bydliště Asiatů


Hrůzný pohled čekal tři zaměstnance domažlické radnice v místě někdejší tržnice Asiatů za Havlovicemi na Domažlicku, naproti čerpací stanici Pinka. U stánků, které obývají Vietnamci, nalezli zabitého, srsti částečně zbaveného psa, ale také poházené vnitřnosti.

„Správce havlovického recyklačního dvora mne upozornil na to, že u bývalé tržnice, kde bydlí ve stáncích několik Vietnamců, dochází ke znečišťování životního prostředí. Druhý den znovu telefonoval a urgentně požadoval naši návštěvu, neboť u stánků byl zavřen pes, který nepřetržitě štěkal,“ uvedl domažlický místostarosta Dalibor Kubů.

Následně se na místo vydala pracovnice odboru životního prostředí v doprovodu dvou strážníků.

U stánků nalezli v látce zabaleného zabitého psa. K hrůznému objevu přivolali okamžitě policisty.

„Provedl jsem laické ohledání mrtvého zvířete. Zjistil jsem, že má roztříštěné temeno hlavy a na levé straně krku bodnořeznou ránu. Zřejmě byl vykrven. Měl také částečně odstraněnou srst z oblasti břicha a zad,“ uvedl vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Domažlicích Petr Šmíd, který k Havlovicím přijel se svým zástupcem Václavem Kadlecem.

Stav psa vzbudil ve všech přítomných dojem, že byl zabit podobně jako domácí prase, vykrven a potom spařen, aby mu mohla být snadněji odstraněna srst.

Policisté zastihli na místě nálezu pouze jediného Vietnamce.

„Převezli jsme Asiata k nám na oddělení k podání vysvětlení. V současné době ho prověřujeme pro podezření z trestného činu týrání zvířat,“ upřesnil Šmíd.

Policisté zároveň kontaktovali plzeňskou veterinární kliniku VEDILAB. Potřebují přesně zjistit, jaká zranění zvíře před smrtí utrpělo a zda nebylo týráno. „Psa jsem k nim odvezl, abychom získali odborné stanovisko,“ dodal Šmíd.

Konstatoval, že vyšetřování dále probíhá a určující budou znalecké posudky z oboru veterinární medicíny.

„Myslím si, že je to hrůzostrašný čin a mělo by se v této otázce už něco dělat. Není to v Česku první zabitý pes nalezený v asijské komunitě. Osobně se mě to hodně dotklo, hodně špatní z toho byli i strážníci, o pracovnici životního prostředí ani raději nemluvím,“ uvedl Kubů.

Podobný názor má i policista. „S ohledem na to, v jaké době a na jakém místě žijeme, je to nepochopitelné. Jsem proti tomu, aby se u nás tímto způsobem psi chovali a zabíjeli. Jako majitel psa něco takového v žádném případě nedokážu vstřebat,“ zakončil Šmíd.

-------------------------------------------------------------------------------------

Brutální zabití psa pobouřilo obyvatele Lukova

Lukov - Šokující případ násilí na psovi hýbe Lukovem na Zlínsku. Bývalý řezník Josef Jaša tam na začátku týdne ubil železnou tyčí psa svého známého, stáhl zvíře z kůže a chtěl z něj pravděpodobně připravit uzeniny.


Obyvatelé Lukova jsou tímto jednáním pobouřeni a znechuceni.

„Ten pes byl velmi hodný, chodili jsme ho dokonce s dětmi hladit. Nikdy nikomu neublížil,“ řekla Magda Nedbálková. Ta je sousedkou Jarmily a Josefa Klačánkových, kterým šestiletý kříženec Filip patřil. „Když pan Klačánek psa postrádal, vždycky hned sedl do auta a jel ho hledat. Navíc je tu mezi sousedy zvykem dát vědět, pokud se tu potuluje pes, jehož majitele znáte,“ dodala.

Magda Nedbálková soudí, že bývalý řezník chtěl skutečně psa použít na výrobu masa. „Náš pes se před asi sedmi lety taky ztratil a nenašel se, přestože jsme ho hledali všude. Možná ho taky Jaša zabil,“ zamyslela se Nedbálková.

O tom, že v Lukově psi podezřele mizejí již delší dobu je přesvědčená jedna z tamních obyvatelek. „Obávám se, že skončili podobně,“ uvedla žena, která si přála zůstat v anonymitě, protože se bojí o zdraví svého vlastního psa.

Deník oslovil i Evu Brázdovou, od které Klačánkovi svého psa dostali. „Je to hrozné, nedá se to ani popsat. Jaša byl řezník, tak to má asi v krvi. Nám se naštěstí žádný pes neztratil, vodíme je na vodítku. Hodně psů se tu potuluje, občas je na obchodě vyvěšené, že někdo psa hledá,“ popsala.

Zabití Filípka se jí dotklo o to více, že chová jeho psí maminku a sestřičku Lily a Lucky.

Jak se na věc nyní dívá Josef Jaša, se nepodařilo zjistit. Jeho, ani nikoho z rodiny se ve středu na místě nepodařilo zastihnout.

Majitelé zabitého psa už se o tragédii nechtějí bavit. „Jsem z toho už utrápená,“ vysvětlila Jarmila Klačánková. Tu jsme telefonicky zastihli právě ve chvíli, kdy byl její manžel na policii kvůli výpovědi.

Podle zlínské policejní mluvčí Jany Bartíkové se čeká na výsledky pitvy zvířete. Ty by měly být k dispozici zřejmě ve čtvrtek. Pokud by se prokázalo, že se bývalý řezník dopustil týrání zvířete, hrozilo by mu odnětí svobody až na jeden rok
------------------------------------------------------------------------------------

Majitel, který nemá na psa čas, ho venčí na střeše domu

Kladno - O tom, že někteří majitelé psů a koček se ke svým zvířatům nechovají zrovna nejlépe, se už patrně přesvědčil každý z nás. Otázkou však zůstává, proč si ale někdo pořizuje čtyřnohého kamaráda, když ani nemá čas, aby mu umožnil jeho nejzákladnější potřeby, jako jít se vyvenčit


Týrání? Jak dlouho se tento bígl chodí venčít na střechu, ví přesně jen jeho majitel. Asi však netuší, že v zimě se tato plocha může pro psa stát nebezpečnou skluzavkou a v létě rozžhavenou plotnou.
Týrání? Jak dlouho se tento bígl chodí venčít na střechu, ví přesně jen jeho majitel. Asi však netuší, že v zimě se tato plocha může pro psa stát nebezpečnou skluzavkou a v létě rozžhavenou plotnou.

Přímo v centru Kladna jeden majitel psa řeší tento problém velmi svérázně. Venčí svého bígla na střeše domu. „V minulém týdnu nám oznámila pracovnice jednoho z obchodů v ulici Osvobozených politických věznů v centru Kladna, že mají problémy se sousedy, kteří opakovaně venčí svého psa na střeše domu. Podle vizuálního dojmu se prý jedná o dlouhodobý problém. Navíc v létě, když se do střechy opírá slunce, se k tomu přidává zápach z rozkládajících se exkrementů,“ uvedla k problému mluvčí městské policie Jiřina Forejtová.

„Strážníci proto zjistili majitelku objektu a na místě pořídili fotodokumetaci. Podle množství exkrementů je jasné, že pes se chodí venčit na střechu skutečně dlouhodobě,“ řekla Forejtová.

„Od majitelky objektu jsme se také dozvěděli, že byt pronajímá soukromé osobě, které pes patří. Strážníci ji upozornili, aby věc napravila. Pokud by se opakovala, bude ohlášena hygienické stanici, eventuálně odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna. Kvůli možnému týrání psa bychom informovali Ligu na ochranu zvířat. Majitelka přislíbila, že vše uvede do pořádku,“ dodala mluvčí.

-------------------------------------------------------------------------------------

ILEGÁLNÍ ZÁPASY
Mluvím tu o ilegálních zápasech, kdy člověk donutí zvíře bojovat. Ať už pro pěníze - kvůli sázkám- nebo jen tak pro zábavu.
Neexistuje žádné přirozeně bojové plemeno psů... vše z něj udělal člověk.

Termín "bojové plemeno" ovšem zní dost nebezpečně na to, aby média a novináři upoutala pozornost svých posluchačů a čtenářů a aby psi zařazovaní do této skupiny dostali démonické atributy...
Například typické české "bojové" plemeno pitbul je v americe jedním z nejoblíbenějších rodinných psů... a bylo ohlášeno jen minimum případů o napadení dítěte, či jiného člena rodiny.

Když se majitel psa nechová k psovi hezky, tyranizuje ho a učí rvát se, nelže se pak divit, kydž roztrhá pár kolemjdoucích, že?! Majitel může jít do vězení "až" na 3roky a pes, kterého zkazil jde buď na převýchovu, nebo na utracení. a to všechno proč? Protože byl jeho majitel hnusný odporný nechutný šikanující prase.

ObrazekObrazek

Pravidla ilegálních zápasů, jestli vůbec nějaká jsou:

1) Psí nemusí být majetkem pořadatelů, ani jejich současných pánů

2) Psi nesmí nikdo násilým odtrhnout, jinak bude považovám zápas za neplatný a bude pořádaný znovu

3) Vyhrává pes, který zůstane déle naživu

4) další pravidla už nebyla... prostě se čekalo, až se psi roztrhají na kusy

Obrazek
ČÍNA , VIETNAM - aneb psi na talíři.../
Mají prázdný pohled, tuší, jaký osud jim ruka řezníka v nejbližších okamžicích připraví. V Číně platí psí maso za nejlepší pochoutku, při procházce tamními městy nelze nenarazit na čerstvě vyuzená těla zvířat, ke kterým se v jiných koutech světa lidé chovají lépe než k vlastním dětem. Na přání je také před vámi popraví a osmaží autogenem!
Obrazek
Při pohledu na bílá, oholená těla psů se člověku zvedne žaludek. Podobně špatně je zbytku celého světa, ovšem s kulinářskou situací v Číně je každý boj marný.

Je to, jako kdybyste vzali malému dítěti čokoládu, Číňané bez své pochoutky prostě nebudou. Lékaři nepřestávají upozorňovat na nebezpečí, které se za konzumací neobvyklého pokrmu skrývá. Většina psů na čínských tržištích pochází z ulice, jsou nakaženi mnoha infekcemi, které mohou být člověku nebezpečné.

Také milovníci a ochránci zvířat bijí na poplach - je morální zabíjet zvířata s tak lidským pohledem? Thajští či tibetští taoisté a buddhisté věří, že ve psech a kočkách se skrývá reinkarnovaná lidská duše. Pro obyvatele nejlidnatějšího státu světa jsou však tito domácí mazlíčci jenom kusem masa.
Obrazek

Umlácení psů zaživa:

V našich zemích je běžné, že když se připravuje řízek, naklepe se paličkou na maso, aby byl křehčí a rychleji hotový (jenže ten řízek už je z "mrtvého masa").

Situace v Číně:

aby bylo psí maso dostatečně křehké, prokrvené a tudíž i chutnější, je ještě živý pes zavěšen na hák a je krutě umlácen dřevěnou palicí k smrti prudkými ranami do celého těla. Pak teprve je naporcován a připraven ke konzumaci. Číňané tento způsob přípravy považují za normální a zcela běžný. Údajně je z psího masa po této proceduře mnohem chutnější delikatesa...
ObrazekObrazek
 
zdroj-www.nezavirejoci.cz
-------------------------------------------------------------------------------------
KDE A JAK SE POUŽÍVAJÍ POKUSNÁ ZVÍŘATA
Desítky miliónů zvířat jsou ročně týrána - (poškozována na mozku, pálena, ozařována, oslepována, střílena, trávena, opařována, trhána, omračována apod.), aby nakonec jejich životy skončili v laboratorních popelnicích jako odpad po zbytečných a nehodnotných pokusech. U mnohých zvířat se před samotným experimentem vyřezávají hlasivky... Pokusná zvířata jsou nejčastěji používána v těchto odvětvích:
V kosmetickém průmyslu jsou zvířata zneužívána pro "bezpečné" testování šámpónů, mýdel, voňavek, barev a podobných výrobků. Testované látky se zvířatům nanášejí do očí, na oholenou část těla, do tělních otvorů, musí vdechovat jejich výpary atd.
Obrazek
Farmaceutický průmysl používá zvířata pro zjišťování reakcí na různé druhy látek při výrobě farmaceutických výrobků - léků, očkovacích sér apod.

Výuka na školách. Výuku biologie, přírodopisu na základních a středních školách velice často "zpestřují" pokusy s žížalami, myškami, žábami a ptáky. Děti donesou do hodiny žížaly a připraví je žiletkou či nožem o několik částí těla na důkaz rychlé regenerace žížalího organismu. (Takováto výuka má jediný efekt: ničí vztah k přírodě a úctu ke všemu živému).

Vojenský průmysl se na zvířatech učí jak z efektivnit zabíjení. Zvířata se tak nevinně dostávají do role nepřítele, který dostane v experimentu pěknou lekci. Za účelem potvrzení značné prudkosti střel a kulek ze střelné zbraně se v Německu střílí do psů (boxer) a zakrslých sviní. Poté jsou zvířata operována, aby bylo zjištěno, jakým způsobem vnikají kulky do těla. Morčata jsou umístěna v blízkosti děl, čímž jsou vystavena hluku zbraně velkého kalibru. Zvířata mají zničené ušní bubínky a tkáně v plicích. (Spiegel 13/84). Zkouška granátů na morčatech není žádnou vyjímečnou zkouškou. V Anglii v jedné ukázce vojáci stříleli do lebek 29 opic Resus ze vzdálenosti 10 m. Experiment měl být poskytnutím pomoci konstruktérům nových ocelových helem. Je stříleno do ovcí, králíků a psů omámených fosforoorganickými látkami, které vyvolávají ochrnutí nervového systému. (Neu Westfalishe Zeitung 28.2.1984). Americká armáda využívá zvířata k testování nukleárních a chemických zbraní. Zvířata jsou nadávkována neutrony a poté podstupují elektrický šok. Tajné vojenské výzkumy nespadají pod civilní kontrolu (přestože jsou placeny z našich daní) a proto veřejnost o těchto děsivých skutečnostech ví velice málo !

Automobilový průmysl používá zvířata pro bezpečnostní zkoušky nových aut. Jsou zkoušeny bezpečnostní pásy, pevnost materiálu a především reakce živého organismu na prudké nárazy při simulované havárii.

Obrazek

Chemický průmysl při svých pokusech zkouší na zvířatech "nové" čistící prostředky - prací prášky, čistidla. Podobně jako u kosmetiky jsou zvířatům testované látky nanášeny do očí, na pokožku, orálně cpány do organismu apod.

Potravinářský průmysl na pokusných zvířatech zkouší různé konzervační přísady, barviva.

Zdravotní výzkumy. Milióny zvířat jsou uměle infikovány lidskými civilizačními nemocemi, které se třeba ani v říši zvířat nevyskytují (třeba syfilis). Zvířata jsou též nucena ke kouření tabákových výrobků, inhalaci alkoholových výparů a omamných látek (drog) proto, aby dokázala to, co už dávno víme.

--------------------------------------------------------------------------

Moranův trh

 - záběry pochází z neslavného korejského  trhu v MORANU.   Častá odezva ze zvířecího zneužívání je, že jsou staré, a že takové pozoruhodnosti již v Koreji nemohou být viděny.
Snímky na této stránce byly vyfoceny v srpnu 2002
členem DogAid Australia a zřetelně odhalují ochranářum jezení psů a koček. Děkujeme DogAid za poslání těchto snímků.


Na této fotografii leží mrtvý pes. Totálně všemi ignorovaný, až na kupce. Je to jen další zboží na prodej.


Korejský Govt nás ujišťuje, že jediný specifický ruzdíl mezi psy je rozdíl masa (jako kdyby to byl rozdíl). Z toho plyne poučení, že VŠICHNI psi jsou v Koreji považovaní za jídlo.


Namačkaní do malých klecí se žádným místem pro pohyb čekají ve vedru k padnutí na svůj osud .


Dívejte se pečlivě na střed této fotografie. Korejec v bílém tričku, tak hrdý na své venkovské "tradice", drží malého psa v jedné ruce a smyčku v další. Je to malý pokus o skrytí krutosti.


Žádná voda jen 38 stupně teploty. Žádný stín, žádný odklad, žádná naděje.
...opravdu jsou psi nebezpeční lidem???????
-------------------------------------------------------------------------

Týrání psů v ČR

Něco málo před rokem pronikla na veřejnost zpráva o týrání psů v Olomouckém útulku. Vedení tvrdilo, že psi jsou nemocní a jsou uspáváni, proč byla ale popelnice, ve které se těla vyvážela, stále plná krve? Nevím jak vy, ale já osobně měla za to, že při uspání žádná krev neteče....

 

 

 

JE MI Z TOHO NA NIC FAKT HNUS!!!!

 

Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech

Svoboda zvířat se problematice pokusů na zvířatech věnuje již deset let, od svého vzniku. V kampani Za nahrazení pokusů na zvířatech maximum naší energie a prostředků používáme na osvětu široké veřejnosti - vydáváme vlastní informační materiály (letáky, brožury, plakáty aj.); medializujeme tuto problematiku pomocí protestních akcí, informačních stánků, článků do novin; často přednášíme po základních a středních školách; překládáme materiály od zahraničních organizací... Mimo to se snažíme o změ;nu české legislativy a upozorňujeme na její nedostatky; na střety zájmů v oblasti vivisekce aj.Jsme proti všem pokusům na zvířatech, bez výjimek. Nepřistupujeme na "řešení" typu 3R, nezaměňujeme se výhradně jen na některé oblasti provádění experimentů na zvířatech. Východisko problematiky pokusů na zvířatech vidíme v aktivním zájmu co největšího počtu lidí o toto téma a v jejich snaze se sami zapojit do aktivit za nahrazení pokusů na zvířatech a změnit současnou situaci k lepšímu. Rádi uvítáme vaši podporu kampani Za nahrazení pokusů na zvířatech, děkujeme.

Mrtví psi v útulku

Veterináře a pracovníky Ligy na ochranu zvířat vyděsil psí útulek v Červené Vodě na Orlickoústecku. Našli v něm dva uhynulé psy a otřesné životní podmínky, zjistil týdeník Moravský Sever. Veterinární inspektorát navrhl okamžité uzavření útulku. Ochránci podali na provozovatele trestní oznámení.

V útulku končili zatoulaní psi ze Šumperka a okolních obcí.

"Všichni psi jsou zanedbaní a vyhladovělí. V miskách neměli vodu, olizovali sníh. V kotcích zaneřáděných výkaly nejsou boudy, takže zvířata jsou neustále vystavená tuhým mrazům. Něco tak otřesného jsme ještě neviděli," řekla deníku Mirka Zagozdová z šumperské Ligy na ochranu zvířat.

Ochránci zvířat se zasadili o to, že těla obou pošlých psů budou odeslána na pitvu, která určí příčinu smrti.

Provozovatelka a dcera majitele útulku Renata Saganová popírá, že by psi uhynuli kvůli špatným podmínkám. Zároveň ale souhlasí, že útulek je v dezolátním stavu a hlavně v rozporu s veterinárními předpisy.

"Už na podzim jsme upozorňovali, že útulek přes zimu nemůže fungovat. Obce nám jen slibují finanční pomoc, ale nic se neděje. Dostáváme pouze jednorázově zaplaceno za každého psa, kterého odvezeme, ale provoz dotujeme ze svého," řekla listu Saganová.

Radním se zdá útulek drahý
Ochránci zvířat léta usilují o vybudování psího útulku v Šumperku. Radní ale argumentují, že by to bylo příliš drahé a výhodnější je využívat útulek v Červené Vodě. Stejně uvažují i okolní města a obce, pouze v Zábřehu zařízení pro zatoulané psy provozují městské technické služby.

O osudu útulku by se mělo rozhodnout v příštích dnech. Jeho uzavření je zcela v kompetenci příslušné pověřené obce, takže rozhodující slovo budou mít úředníci radnice v Králíkách.

-------------------------------------------------------------------------
 CO JSME ZA VÁS PŘEČETLI,BUDE I VÁS ZAJÍMAT........


Přeložili do češtiny Monika a Petr,Rytych Kennel  časopis PLANETA ZVÍŘAT 2000/16

 Napsal William Stewart,inspirováno příběhem T.M.Riddle

Tento příběh je věnován In Memoriam dvěma dobrým psům,kterými byli  Hamond's "BUSKSHOT" a Hod's "JACK",jenž někomu vadili natolik,že je otrávil.

Věnujeme jej také lidem,kteří dělají všechno pro to,aby tato povídka zůstala jednou pro vždy sci-fi a nestala se nikdy skutečností.

                   Pozn.redAmeričtí chovatelé nepoužívají pro své psy název pitbull,pokaždé mluví o buldocích

            REKVIEM za jedno psí   plemeno.

 Řekli mi,že jsem poslední svého druhu - americký pitbulteriér,a já připustil,že jsem to jméno nosil s hrdostí a nikdy ne s arogancí.

Ach mohl jsem bojovat a bojovat dobře,jestliže to situace vyžadovala,ale ne nesmyslně s ostatními  zvířaty,pokud mě ovšem nevyzývali nebo nechovali se jako blázni,když zkoušeli mou odvahu.Tolik jsem miloval všechny lidi,leda že by ohrožovali mojí rodinu a  nebo její majetek.To bych bojoval i na smrt,pro mou rodinu.Můj pán mě trénoval od štěněte ,abych ho  respektoval ,ale já jsem to všechno instinktivně věděl.Věci,které mi říkal,  jsem měl vrozené  po stovky generací  dobrých psů,něco z arény,něco z lovů a něco prostě jen ze společnosti našich pánů,vrozené po dobrých a statečných buldocích,jednou pro vždy.

 Teď když jsem zahnán a čekám tu na poslední odpuštění od Stvořitele,pokouším se přijít na to,kde jsme udělali chybu.Nezkoušeli jsme my buldoci dost těžce?Nebyli jsme snad dostatečně stateční,nebo loajální?                                                                                                                                                                                                                           Nechránili jsme naše domovy,naše pány a jejich rodiny,jejich majetek   našimi   životy?Nemilovali jsme snad naše lidské pány celou svou bytostí?Snad jsme nedokázali dávat svou lásku  a oddanost dost silně najevo ,nebylo to natolik přsvědčivé,abyste nám dovolili existovat?Některé chyby se staly,to je pravda!Někteří mého plemene ublížili lidem,ale jen proto,že k tomu byli vedeni svými hloupými  a nadutými pány.Některým z nás bylo povoleno pohybovat se volně ,kdy jsme se mohli dostat bez problémů ,když nás nějaký pes provokoval.Ale byli jsme tím vinni?Zasloužili jsem si vyhubení?

  No a pak tu byly ty zprávy a reportáže .Tak dlouhou dobu to vypadalo,že jsme my buldoci jedinými psy,kteří kdy  někoho  pousali .Přestala snad náhle ostatní plemena kousat z toho důvodu,abychom my buldoci vypadali nebezpečně?Jestliže ne,proč potom byby zlé zprávy jen o nás?Proč jsme byli většinou neprávem  obviňováni ,proč skuteční viníci nebyli zveřejňováni?Ostatně nemají psy vždy dost dobrý důvod,než pokoušou člověka?Proč ale vybrali zrovna nás?Balo to proto,že jsme byli odvážní  bojovníci,nejlepší,jaké svět mohl kdy vidět v boji?Mysleli jsme,že odvahu,houženatost  a statečnost lidé obdivují.Cožpak právě   pro tyto vlastnosti  neuctívají   své sportovní a válečné hrdiny?Tak kde jsme udělali chybu?Mohli jsme něco změnit,aby za nás naši majitelé více bojovali,než nás lidé začali pronásledovat?MÁM TOLIK OTÁZEK!

Někdo mluvil o právech  zvířat.Chtěli ,aby měli všechna zvířata  šťastný život.To může být fajn pro jejich pudly a pekinéze.Ale my  nestojíme  o to zestárnout,ztloustnout a umřít v měkkoučkých postýlkách.My potřebujeme víc!Zdá se,že lidé nepochopili,co opravdu potřebujeme.Snesli bychom cokoli,jen když jsme mohli dělat co jsme milovali.Ať to byl lov,boj,ochrana našich pánů,sportování a hry.Jestliže se lidé opradu zajímali o práva zvířat,neměli jsme tedy právo na to,jak chceme žít a zemřít?Tolik jsme milovali to,co jsme dělali!Nepohodlí,bolest,utrpení -  to pro nás nic neznamená - copak to nemůžete pochopit?Nemůžete pochopit  naši potřebu soutěžit?V čem spočívala ta krutost,jestliže jsme to milovali?Nemůžete pochopit,že mi ke svému životu potřebujeme výzvu,abychom byli šťastní?A může se pravý buldok cítit šťastněji   než když může  soutěžit s rovnocenným soupeřem?Snad si myslíte,že když se nebojíme ničeho,můžeme napadnout je,nebo jejich děti.Ale to by se nikdy nestalo,kdybychom k tomu neměli nějaký důvod.Možná také,kdyby nás k tomu donitili naši páni,kteří   absolutně   nepochopili  naši podstatu a vytloukali z nás lásku k lidem.Někteří byli opravdu šílení ,když  si  mysleli,že budeme lepší bojovníci,když budeme bytí,týraní  a  vyhladovělí!A když nás krmili střelným prachem,aby nám hnil žaludek,abychom snad byli vznětlivější!Jak mohou být někteří lidé tak hloupí?Někteří mí předci byli zápasníci světové třídy.Kdo mohl být tak hloupý a myslel si,že budeme lepší bojovníci,když nás bude bít a ládovat chemikáliemi?!Copak si neuvědomovali,že každý úkol splníme jen pro lásku k našim pánům a pro své   vlastní potěšení?Ti co pochopili,věděli,proč jsme v boji tak dobří.Protože jsme se narodili  jako provní buldoci,kteří   byli chováni po stovky let,aby bojovali.

Uvažuji nad tím vším a stále nemohu pochopit,proč chtějí naši smrt.Snad nás lidé polidšťují a myslí si,že sami by nesnesli to co mi.Jak by to ale mohli srovnávat,vždyť mi jsme stvořeni,abychom snášeli tvrdé podmínky  a  nacházíme v tom potěšení.Jsme pyšní  na  to jací jsme.Lidé musí být slabí na duchu ,jestliže srovnávají naše pocity a jejich a jestliže toto je důvod proč pro ně bude lepší ,když nás utratí!Jaké nedorozumění!Někdy jsem je dokonce podezíral,že   nás prostě nenávidí za to,jací jsme,protože jsme právě takový ,jakými  by oni  chtěli být.Zbabělci přece vždy závidí statečným a slabí lilným,možná to je ten důvod,proč nás chtějí vyhladit po tisících.Ale jak mohou být  tak závistivý a hloupí,že nedokážou ocenit naši odvahu ,loajalitu a  něžné city,které chováme ke svým pánům a jejich rodinám?MÁM TOLIK OTÁZEK!

Tak teď tu čekám - poslední žijící buldok.Můj Pán mě ukrýval po celý rok ve stodole ve sklepě,chodili jsme ven jen za tmy.A pak jsme byli prozrazeni někým,koho jsme považovali za přítele.Tentýž den pro mě přijeli,aby mě odvezli pryč.Odvezli mě na místo,kde byli stovky zuřivě štěkajících psů,zoufale volajících své pány.Vyndali mě z nálkaďáku a hodili mě do veliké cisterny  spolu s několika  "ostatními"zakázanými"psy.Byli tam rotvajleři,dobrmani a jeden můj příbuzný  - velký bílý americký buldok.Někdo zabouchl těžké dveře  a neprodyšně je utěsnil a pak jsem  slyšel jak  pustili kompresor.

 Chvilku jsme si mysleli,že to je nějaký vtip.Zatímco se ostatní psi krčili v rohu  já a americký buldok  jsme se jako nevlastní bratři rozhodli  jít si ostatní prohlédout z blízka.Mysleli jsme,že s nimi bude ještě nějaká zábava,ale v tom   se nám začalo špatně dýchat a můj jazyk  mi otekl a moje oči a ušní bubínky bolely,jako by  měli  každou chvíli  explodovat................

 A potom jsem se ocit tady.Někdo přichází!Vypadá to,že se bude účtovat!Snad se teď konečně dovím,zda jsem byl dobrým psem,nebo kde jsem udělal chybu.Vždycky jsem se tété chvíle obával,protože kdybychom přece byli dobrými psy,jistě by nás nezabíjeli.Já jen doufám,že tam kam jdu,budou i ostatní buldoci.A co když se psi i jejich páni dostanou po smrti na stejné místo!Možná se tam znovu setkám se svým pánem!Obávám se,že by tu mohl být!Když mě od něho chtěli odvést ti v blýskavé uniformě,vystřelili na něho.Myslím,že ho zastřelili,protože jsem nikdy neviděl člověka střílet na druhého člověka!Můj Pán mě učil,že lidé respektují životy druhých ,tak jak se to mohlo stát?Pokoušel jsem se ho chránit,ale ten uniformovaný očividně nestál o férový souboj.Když jsem na něho zaútočil,jeden z nich mi stříknul   něco do obličeje ,co mě pak pálilo v očích ,že jsem vůbec nic neviděl.Zatím do mě další nich střelil nějakou uspávací střelu,po které jsem se cítil trochu slabý a zmatený.Ovšem oni zapoměli,kdo jsem!Nepočítali s tím,že i přes slepotu a drogy,budu znovu útočit!Jako pravý buldok jsem se vrátil do boje,chytil jsem toho nejbližšího za nohu  a zaryl své tesáky hluboko do jeho masa.Cloumal jsem jim silně,přestože mi bylo zle,donuti jsem ho řvát bolestí.Ale ten další mě vzal za zadní nohy,zatímco  dva jiní mi utáhli ocelovou smyčku kolem krku a škrtili mě,dokud jsem neztratil vědomí.Když byl můj boj u konce,slyšel jsem svého Pána.Plakal a volal moje jméno.Křičel na ně"Nechte mého psa!Pusťte ho!Nechte ho jít"Zápasil s nimi,ale jich bylo tolik  a  on  sám bojoval za mě!Když jsem pak procitl v kleci v náklaďáku,slyšel jsem zase střelbu.Slyšel jsem ho mnohokrát říkal,že mě odvezou jen přes jeho mrtvolu,ale nikdy jsem nechápal,co to znamená.Proč by mě někdo chtěl odvést pryč od Pána.kterého mám tolik rád?A jak by mohl být můj pán mrtev?Viděl jsem,co se dělo u nás na dvoře.Můj Pán utíkal do auta,kde měl schovanou pistoli,a začal po nich střílet.Byl zuřivý a nelítostný a bojoval jako pravý buldok.!Ale pak jsem viděl,jak sebou jeho telo škublo pokaždé,když byl zasažen.Padl na kolena,krev mu vytékala z mnoha ran.Byl jsem šílený,když jsem to viděl a nemohl jsem se dostat ven,abych mu v tom nerovném boji pomohl!Cloumal jsem mřížemi tak zběsile,až jsem si vylámal zuby a moje dásně byly rozedrané a palčivé,ale nedostal jsem se ven!Nemohl jsem uvěřit,že bojoval s těmi lidmi k vůli mě!Myslel jsem,že já jsem jen starý buldok,ale on byl člověk - a jaký člověk.!Byl můj Pán,můj učitel,můj Bůh.Jak se to mohlo stát?Když mě pak narychlo odváželi střelba ustala.Poslední,co jsem zahlédl bylo to,jak se uniformovaní obezřetně přibližovali k tělu mého Pána.Jeden z nich do něho kopnul,ale já si myslím,že jeho zoufalý boj zkončil.

      Prosím,řekněte mi,že jsem svého Pána nezklamal!Tolik doufám,že ne.!A jestliže jsem zklamal,potrestejte mně a pošlete mě na to nejhorší místo,jaké existuje!Kde nebudou žádní buldoci,žádné hry ani žádný Pán,kterého bych mohl milovat§Přesto já ale doufám,že se rozhodnete jinak.Snad nakonec uznáte,že jsem byl dobrým psem ,že jsem pro to udělal absolutně všechno a že  mě dovedete na to druhé místo.Možná tam na mě už můj Pán čeká!Až se konečně setkáme,budeme si zase hrát ,budeme utíkat a pak si lehneme do trávy,šťastní ,že jsme zase spolu.Já mu budu olizovat obličej a on se bude chechtat a na oko mě napomínat,tak jak to vždy dělal.                                                                                                                                                                 Lehneme si do té měkké trávy a budeme pozorovat zapadající slunce ,jako před mnoha lety za horkýh letních večerů.On mě poplácá po hlavě a,pohladí po zádech a řekne jaký jsem  dobrý pes.Budu se ho ptát,proč jsem dobrý pes a můj laskavý Pán mi o tom bude  povídat.Můj Pán je moudrý,on bude znát odpovědi na mé otázky.................